6 หนังสือที่มีอิทธิพลต่อ Jack Dorsey
6 หนังสือที่มีอิทธิพลต่อ Jack Dorsey
Co-founder and Square CEO แห่ง Twitter

เล่มโปรดคนเด่น