โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 : จำนวน 40 ทุน มูลค่า 800,000 บาท

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4


พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนชิงทุนรางวัลจากธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร (บางคมบาง) แสงกระจ่าง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

โครงการ“อ่าน เขียน เรียนรู้สู่งานวิจารณ์” ปี ที่ 4  โครงการนี้ได้เริ่มเมื่อ 1 มี.ค.- 31 พฤษภาคม 2561 เป็นโครงการฯ ที่มอบทุนรางวัลให้กับนักเรียน – นักศึกษา รวมมูลค่าทุนรางวัล 8 แสนบาท  โดยการคัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 40 ท่านสุดท้าย จากการเขียนบทวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านในหัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัลซีไรต์และชมนาด” เพื่อเข้าอบรมในค่าย “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ช่วงวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2561  ณ อาศรมวงศ์สนิท  จ.นครนายก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมๆด้ที่ : http://www.praphansarn.com/scholarships/home/index

Writer

The Reader by Praphansarn