สานต่องานวิจารณ์กับรางวัลซีไรต์และชมนาด

โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 3

04 ตุลาคม 2560

สานต่องานวิจารณ์กับรางวัลซีไรต์และชมนาด

พบกับกิจกรรมดีๆ สร้างสรรค์เยาวชนชิงทุนรางวัลจากธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์, คุณชมัยภร (บางคมบาง) แสงกระจ่าง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

โครงการ“อ่าน เขียน เรียนรู้สู่งานวิจารณ์” ปี ที่ 3  โครงการนี้ได้เริ่มเมื่อ 1 พ.ค. 2560  สิ้นสุด 8 ต.ค. 2560 เป็นโครงการฯ ที่มอบทุนรางวัลให้กับนักเรียน – นักศึกษา รวมมูลค่าทุนรางวัล 8 แสนบาท  โดยการคัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 40 ท่านสุดท้าย จากการเขียนบทวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านในหัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัลซีไรต์และชมนาด” เพื่อเข้าอบรมในค่าย “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ช่วงวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2560  ณ อาศรมวงศ์สนิท  จ.นครนายก

โดยกิจกรรมออกค่ายฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเชิงประจักษ์ของโครงการฯ  ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม  

 

กำหนดการออกค่ายฯ : http://www.praphansarn.com/scholarships/home/detail/2

Share: | View : 938