การบริหารการเงินและต้นทุน : หลักสูตรบัวหลวง : โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการบริหารการเงินและต้นทุน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของท่านให้ประสบผลสำเร็จ

การบริหารการเงินและต้นทุน : หลักสูตรบัวหลวง

เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เนื่องด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ ธนาคารจึงได้กำหนดจัดการสัมมนา “ การบริหารการเงินและต้นทุน : หลักสูตรบัวหลวง” ขึ้น ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการบริหารการเงินและต้นทุน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของท่านให้ประสบผลสำเร็จ

 

 

วิทยากร คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ SVP พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ