18 เล่มที่ฮิปสเตอร์ต้องอ่าน (หรือควรพกติดกระเป๋าเอาไว้ยามฉุกเฉิน)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แฮชแทก #HipsterBooks เป็น trending topic ในทวิตเตอร์ The Huffington Post จึงคัดสรรและรวบรวมมาไว้ใน The 18 Most Hipster Books Of All Time

22 พฤษภาคม 2557

18 เล่มที่ฮิปสเตอร์ต้องอ่าน (หรือควรพกติดกระเป๋าเอาไว้ยามฉุกเฉิน)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แฮชแทก #HipsterBooks เป็น trending topic ในทวิตเตอร์ The Huffington Post จึงคัดสรรและรวบรวมมาไว้ใน The 18 Most Hipster Books Of All Time http://huff.to/1jxciKI

1. A Heartbreaking Work of Staggering Genius —Dave Eggers

2. No One Belongs Here More Than You —Miranda July

3. Eeeee Eee Eeee: A Novel —Tao Lin

4. Infinite Jest —David Foster Wallace

5. How Should a Person Be? —Sheila Heti

6. Open City —Teju Cole

7. Friendship: A Novel —Emily Gould

8. Tree of Codes —Jonathan Safran Foer

9. As She Climbed Across the Table —Jonathan Lethem

10. Super Sad True Love Story —Gary Shteyngart

11. The Kraus Project —Jonathan Franzen

12. High Fidelity —Nick Hornby

13. Important Artifacts and Personal Property From the Collection of Lenore Doolan and Harold Morris, Including Books, Street Fashion, and Jewelry —Leanne Shapton

14. 1Q84 —Haruki Murakami

15. Can't and Won't —Lydia Davis

16. The Flame Alphabet —Ben Marcus

17. Sex, Drugs, and Cocoa Puffs: A Low Culture Manifesto —Chuck Klosterman

18. St. Lucy's Home for Girls Raised by Wolves —Karen Russell

 

ที่มา : Readery

Share: | View : 1,013