วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

กทม. เชิดชูเกียรตินักเขียน ชูวรรณกรรมประจำ 50 เขต ส่งเสริมคนกรุงเทพฯ รักการอ่าน

13 ตุลาคม 2557

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

(26 ก.ย. 57) ณ โรงแรมเจ ดับบลิวแมริออท สุขุมวิท : นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักเขียนเจ้าของผลงานวรรณกรรมประจำเขต 50 เขต พร้อมมอบวรรณกรรมประจำเขตแก่ผู้แทนสำนักงานเขต ในกิจกรรม “ตามรอยอารยวรรณกรรม” สร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนทั้ง 50 เขต เป็นการส่งเสริมความรักการอ่านวรรณกรรมอันจะนำไปสู่การเรียนรู้วิถีชุมชน และสร้างคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน ตามพันธกิจเมืองหนังสือโลก

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรม ได้แก่ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) นางเพ็ญศรี เคียงศิริ (นราวดี) ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร นางสุภา สิริสิงห (โบตั๋น) นายประภัสสร เสวิกุล คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (ว. วินิจฉัยกุล/แก้วเก้า) นางชมัยภร แสงกระจ่าง บางคมบาง นายดำรง อารีกุล นางกนกวลี พจนปกรณ์ และนายประชาคม ลุนาชัย ตลอดจนทายาทนักเขียนเจ้าของผลงานวรรณกรรมประจำเขตหลายท่าน นักเขียนและกวีซีไรต์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายเจน สงสมพันธุ์ และนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นายจรัญ หอมเทียนทอง มาร่วมงาน ส่วนในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ “อ่านวรรณกรรม อ่านใจ ได้อารยะ” โดยนักเขียนชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ ประภัสสร เสวิกุล, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ และอังคาร จันทาทิพย์ โดยมีอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ชมัยภร แสงกระจ่าง บางคมบาง เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมยอวาทีในหัวข้อ “เท่-เหนือ-ไทย ใน 1 เขต 1 วรรณกรรม กรุงเทพมหานคร” โดยนักพูดฝีปากเอก กรรณิการ์ ธรรมเกษร, อาจารย์สมชาย หนองฮี, อาจารย์พิษณุ สกุลโรมวิลาส และอาจารย์ปิยนุช นาคคง โดยมี ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ให้คนกรุงเทพฯ และคนไทยทุกคนอ่านออก เขียนได้ มีความรักในการอ่าน การที่แต่ละเขตของกรุงเทพมหานครได้มีวรรณกรรมประจำเขตนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ เพราะวรรณกรรมนั้นนับเป็นหนึ่งในศิลปะอันล้ำค่าที่มีชีวิตตลอดกาล เป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและความเป็นไปในแต่ละช่วงเวลา กทม. จะได้ใช้วรรณกรรมประจำเขตนี้ในการกระตุ้นความสนใจ ในหมู่นักอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักอ่านหน้าใหม่ ให้เกิดความอยากรู้ อยากค้นหา สืบเสาะว่าแต่ละเขตมีนวนิยายเรื่องใดเป็นวรรณกรรมประจำเขต มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง หรือมีบทบรรยายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ อย่างไร แตกต่างจากปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งนับเป็นกระตุ้นให้เกิดการอ่านได้เป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโครงการนี้จะทำให้มีนักอ่านหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย และส่งเสริมให้ผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสืออยู่แล้วยิ่งสนใจอ่านหนังสือกันเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นไปตามพันธกิจที่ให้ไว้กับองค์การยูเนสโกที่ได้เลือกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับข้อมูลวรรณกรรมทั้ง 50 เล่ม ผมไม่สามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต ผมจึงไปเรียนถามและขอข้อมูลจากนักเขียนชั้นครูท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานติดอยู่ใน 50 เล่มนี้ด้วย ท่านก็เอื้อเฟื้อข้อมูลให้มา (ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง) จึงนำมาฝากนักอ่านทุกท่าน ดังต่อไปนี้ครับ

กลุ่มเขตที่ 1 กรุงเทพกลาง (9 เขต)
1. เขตพระนคร --- กลางใจราษฎร์ (ผู้เขียน : คริส เบเคอร์, เดวิค สตรีคฟัส, พอพันธ์ อุยยานนท์, จูเลียน เกียริง, พอล วีเดล, ริชาร์ด เออห์ลิค, โรเบิร์ต ฮอร์น, โจ คัมมิงส์, โรเบิร์ต วู้ดโรว์ / ผู้แปล : มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ, พรรษพร ชโลธร)
2. เขตวังทองหลาง --- พระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)
3. เขตดุสิต --- สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5 (ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์)
4. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย --- กุหลาบแห่งแผ่นดิน (ชมัยภร แสงกระจ่าง)
5. เขตสัมพันธวงศ์ --- จดหมายจากเมืองไทย (โบตั๋น)
6. เขตดินแดง --- ฟ้ากระจ่างดาว (กิ่งฉัตร)
7. เขตพญาไท --- อาม่าบนคอนโด (ชมัยภร แสงกระจ่าง)
8. เขตราชเทวี --- ชาวกรง (กฤษณา อโศกสิน)
9. เขตห้วยขวาง --- สามเกลอ (ป.อินทรปาลิต)

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเขตที่ 2 กรุงเทพใต้ (10 เขต)
1. เขตปทุมวัน --- ซอย 3 สยามสแควร์ (กนกวลี พจนปกรณ์)
2. เขตบางรัก --- ผู้ดี (ดอกไม้สด)
3. เขตสาทร --- ยิ่งฟ้ามหานที (กนกวลี พจนปกรณ์)
4. เขตบางคอแหลม --- ลอดลายมังกร (ประภัสสร เสวิกุล)
5. เขตยานนาวา --- เวลาในขวดแก้ว (ประภัสสร เสวิกุล)
6. เขตคลองเตย --- ข้างหลังภาพ (ศรีบูรพา)
7. เขตวัฒนา --- ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน (ประภัสสร เสวิกุล)
8. เขตพระโขนง --- เปิดตำนานแม่นากพระโขนง (เอนก นาวิกมูล)
9. เขตสวนหลวง --- ข้ามสีทันดร (กฤษณา อโศกสิน)
10. เขตบางนา --- ฟ้าสางที่กลางใจ (นราวดี)

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเขตที่ 3 กรุงเทพเหนือ (7 เขต)
1. เขตจตุจักร --- จิตตนคร นครหลวงของโลก (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)
2. เขตดอนเมือง --- สายแดง (ส. บุญเสนอ)
3. เขตบางเขน --- จักรยานแดงในรั้วสีเขียว (ดำรงค์ อารีกุล)
4. เขตบางซื่อ --- เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก (ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ)
5. เขตลาดพร้าว --- จากฝัน...สู่นิรันดร (แก้วเก้า)
6. เขตหลักสี่ --- คุณชายรณพีร์ (แพรณัฐ)
7. เขตสายไหม --- เด็กชายมะลิวัลย์ (ประภัสสร เสวิกุล)

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเขตที่ 4 กรุงเทพตะวันออก (9 เขต)
1. เขตบางกะปิ --- แผลเก่า (ไม้ เมืองเดิม)
2. เขตมีนบุรี --- แสนแสบ (ไม้ เมืองเดิม)
3. เขตบึงกุ่ม --- ตำนานเสรีไทย (ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร)
4. เขตลาดกระบัง --- พระจันทร์สีน้ำเงิน (สุวรรณี สุคนธา)
5. เขตประเวศ --- สวัสดี...ข้างถนน (ชมัยภร แสงกระจ่าง)
6. เขตสะพานสูง --- เงาราหู (โสภาค สุวรรณ)
7. เขตคันนายาว --- ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน (วินทร์ เลียววาริณ)
8. เขตหนองจอก --- ร่มฉัตร (ทมยันตี)
9. เขตคลองสามวา --- จดหมายถึงดวงดาว (ชมัยภร แสงกระจ่าง)

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเขตที่ 5 กรุงธนเหนือ (8 เขต)
1. เขตบางกอกใหญ่ --- สี่แผ่นดิน (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)
2. เขตบางกอกน้อย --- คู่กรรม (ทมยันตี)
3. เขตคลองสาน --- สองฝั่งคลอง (ว.วินิจฉัยกุล)
4. เขตธนบุรี --- บูรพา (ว.วินิจฉัยกุล)
5. เขตจอมทอง --- ปริศนา (ว.ณ ประมวญมารค)
6. เขตบางพลัด --- หน้าต่างบานแรก (กฤษณา อโศกสิน)
7. เขตตลิ่งชัน --- พระนิพนธ์ แก้วจอมแก่น (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี - แว่นแก้ว)
8. เขตทวีวัฒนา --- พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเขตที่ 6 กรุงธนใต้ (7 เขต)
1. เขตราษฎร์บูรณะ --- เขียนฝันด้วยชีวิต (ประชาคม ลุนาชัย)
2. เขตบางขุนเทียน --- แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ)
3. เขตภาษีเจริญ --- ลมที่เปลี่ยนทาง (กฤษณา อโศกสิน)
4. เขตบางแค --- แวววัน (โบตั๋น)
5. เขตหนองแขม --- ชีวิตในวัง (ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์)
6. เขตทุ่งครุ --- พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)
7. เขตบางบอน --- ชีวิตไทย (เอนก นาวิกมูล)

 

วรรณกรรมประจำ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณที่มา : http://pantip.com/topic/32693173

Share: | View : 1,047