วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล : (World Book and Copyright Day หรือ International Day of the Book or World Book Days)

วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล

วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก ตรงกับวันที่ 23 เมษายนของทุกปี เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 23 เมษายน 2538 ตั้งขึ้นโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วยเหตุผลที่ว่า หนังสือ คือ สิ่งที่มีพลังอำนาจสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการกระจายความรู้และรักษาไว้ซึ่งความรู้นั้นๆ เพื่อมนุษยชาติ องค์การยูเนสโกต้องการให้ทั่วทั้งโลกส่งเสริมการอ่าน การจัดพิมพ์เผยแพร่ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านลิขสิทธิ์

เหตุผลที่กำหนดวันหนังสือและลิขสิทธ์โลกเป็นวันที่ 23 เมษายน ก็เนื่องจากตรงกับวันเกิดหรือวันเสียชีวิตของประพันธ์ชื่อก้องโลกหลายท่าน อาทิ วันเกิดของวลาดิเมีย นาโบคอฟ (Vladimir Nabokov) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย วันเกิดของมอริซ เมอฮูยอง (Maurice Druon) นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส วันเกิดของฮาลดูยง คิลแจน ลักซเนส (Halldór Kiljan Laxness) นักประพันธ์ชาวไอซ์แลนด์ เป็นวันเกิดของมานูเอล เมเซีย วาเฮโย (Manuel Mejía Vallejo) นักประพันธ์ชาวโคลอมเบีย วันเสียชีวิตของเมลัน เดอ เซอร์แวนเตส (Miguel de Cervantes) นักประพันธ์ชาวสเปน ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือเล่มแรกที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศเมื่อปี 2466 วันเสียชีวิตของ วิลเลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) นักประพันธ์ชาวอังกฤษ วันเสียชีวิตของอินคา การ์ซิลาโซ เดอ ลา เวก้า (Inca Garcilaso de la Vega) นักประพันธ์ชาวสเปน วันเสียชีวิตของโยเซฟ ปลา (Josep Pla) นักประพันธ์ชาวสเปน เป็นต้น

วันนี้ของทุกปี ประเทศต่างๆ จะจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ นอกจากนี้แต่ละปีองค์การยูเนสโกจะแต่งตั้งเมืองหนึ่งเป็น “เมืองหลวงหนังสือของโลก” เืพื่อเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ส่งเสริมการอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ การตีพิมพ์หนังสือ สำหรับ “เมืองหลวงหนังสือโลกประจำปี 2556” คือกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย

สัญลักษณ์เมืองหนังโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้
โดยวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก แต่ละปีก็จะมีหัวข้อในการจัดงานแตกต่างกันไป ซึ่งหัวข้อของงานวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ในปีที่ผ่านมา เช่น
- 2551: ปีสากลแห่งภาษา (International Year of Languages)
- 2552: การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเชื่อมโยงระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่กับสิทธิมนุษยชน (Development of Quality Education and the Link Between Publishing and Human Rights)
- 2553: ปีสากลแห่งการสร้างสายสัมพันธ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม (International Year for the Rapprochement of Cultures)
- 2554: วิวัฒนการของการผลิตหนังสือ สู่ยุคดิจิทัล (Evolution of Book Production, from Writing to Digital)
- 2555: หนังสือและการแปลความ (Books and Translations)
สำหรับหัวข้อของงานวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลกประจำปีนี้ คือ การอ่าน การจัดพิมพ์เผยแพร่ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Reading, Publishing and the Protection of Intellectual Property Through Copyright)

 

ที่มา : http://blog.lib.kmitl.ac.th/?p=11918

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ