เทคนิคการเป็นนักอ่านที่ดี : การจะเป็นนักอ่านที่ดีได้นั้นต้องเริ่มพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้ เกิดลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีของนักอ่าน

เทคนิคการเป็นนักอ่านที่ดี

การจะเป็นนักอ่านที่ดีได้นั้นต้องเริ่มพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้ เกิดลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีของนักอ่าน มีแนวทางการฝึกดังต่อไปนี้

1. พยายามสร้างนิสัยตนเองให้รักการอ่าน โดยพยายามอ่านหนังสือทุกประเภทที่จะให้ประโยชน์และอ่านบ่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัย

2. ฝึกฝนการอ่านหนังสือให้รวดเร็วและจับใจความให้ได้ วีธีการก็คือต้องใช้ช่วงสายตาให้กว้างพยายามให้ไม่มีจุดสะดุด หรือสายตาหยุดนิ่ง เพื่อจะให้อ่านได้ รวดเร็ว ขณะที่อ่านก็พยายามจับใจความไปด้วย

3. ฝึกฝนตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน คือ อ่านเพราะต้องรู้ อ่านเพราะความรู้ และอ่านเพราะอยากรู้ การที่จะเป็นคนเก่งกว่าหรือว่ามีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้เราต้องตั้ง จุดมุ่งหมายในการอ่านแล้วพยายามทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นให้ได้

4. ฝึกสังเกตส่วนประกอบของหนังสือ เช่น ปก คำนำ สารบาญ คำนิยม หัวข้อเรื่อง บรรณานุกรม จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

5. ใช้เทคนิคหรือองค์ประกอบอื่นๆ เข้าช่วย เช่น สร้างบรรยากาศ ทำจิตใจให้มีสมาธิ ใช้ประสาททุกส่วนให้ช่วยจำ ตั้งใจให้แน่วแน่ ทำอารมณ์ให้สดชื่น แจ่มใส

ทำได้เท่านี้น้องๆ ก็จะเป็นนักอ่านที่ดีได้ในอนาคตแน่นอนค่ะ เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

 

ที่มา : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, “ เคล็ดไม่ลับกับการอ่าน”

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ