หนังสือ 2 ภาษาสอนลูกได้จริงหรือไม่?

ค่านิยมเรื่องฝึกลูกให้ได้สองภาษาเริ่มตื่นตัวมาหลายปีแล้ว คาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสของการที่ประเทศก้าวเข้าสู่ AEC

21 กรกฎาคม 2559

หนังสือ 2 ภาษาสอนลูกได้จริงหรือไม่?

ค่านิยมเรื่องฝึกลูกให้ได้สองภาษาเริ่มตื่นตัวมาหลายปีแล้ว คาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสของการที่ประเทศก้าวเข้าสู่ AEC ที่จะมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา แบบเสรี หากเด็กรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังให้รู้ภาษาอื่น เช่นภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก ย่อมทำให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเข้าสู่สังคมในอนาคตได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้พ่อแม่จึงใส่ใจเสริมภาษาที่สองให้ลูกทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้เข้าเรียนในโรงเรียนอินเตอร์เพื่อให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก

แต่เนื่องจากการให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์นั้นจะช่วยเสริมทักษะด้านภาษาให้ลูกเก่งในด้านการพูดและการฟังเป็นหลัก จึงจำเป็นที่พ่อแม่จะต้องเสริมในด้านการอ่านการเขียนเพิ่มเติมที่บ้านด้วย ในกรณีนี้ หนังสือ 2 ภาษาจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ถ้าจะถามว่า หนังสือ 2 ภาษาสอนลูกได้จริงหรือ คงต้องตอบว่า ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแวดล้อมอื่นอีกหลายประการ หากว่า ใช้หนังสือ 2 ภาษาสอนลูกที่บ้านเพียงอย่างเดียว เด็กจะได้ภาษาหรือไม่จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของพ่อแม่ผู้เป็นพี่เลี้ยงในการสอน ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่จะทำได้ดี

หากเป็นกรณีที่ลูกเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ ต้องฝึกพูดและฟังจากครูผู้มีทักษะในการสอนอยู่แล้ว การใช้หนังสือ 2 ภาษาให้ลูกได้ฝึกอ่านเพิ่มเติมที่บ้านจะมีประโยชน์ในแง่ของเพิ่มทักษะอีกด้านหนึ่ง กรณีนี้หนังสือสองภาษาจะสอนลูกได้จริงและได้ผลมากกว่า การใช้หนังสือให้อ่านอย่างเดียว

 

บทความโดย ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ

Share: | View : 915