สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 3

สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 3

22 มิถุนายน 2560

สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 3

สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 3

 

เวลาผ่านไปเร็วมากๆ กระพริบตาไม่กี่ครั้ง สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมคือ เพื่อให้ผู้คนในวงการหนังสือและนอกวงการได้ร่วมกันให้กำลังใจร้านหนังสือ อิสระที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการประกอบสัมมาชีพที่ตนรักและเชื่อมั่นให้ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ,เพื่อให้เป็นหมุดหมายเชื่อมโยงระหว่างร้านหนังสืออิสระขนาดเล็กด้วยกันเอง เชื่อมโยงร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ สายส่ง และผู้อ่าน นำไปสู่การจัดระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ขนาด เล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพและเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลายควบคู่กับความมีเอกลักษณ์ของ แต่ละรายอีกด้วย

โดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และขณะนี้มีร้านหนังสือทั่วประเทศกว่า 55 ร้านตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว อาทิ ร้านหนังสือก็องดิด (กรุงเทพ) ร้านหนังสือเดินทาง (กรุงเทพ) ร้านหนังสือท้ายตลาด (ชลบุรี) ร้านเล่า (เชียงใหม่) ร้านคำนำ (นครปฐม) ร้าน B612 (นครสวรรค์) ร้านหนังสือบุ๊คโทเปีย (อุทัยธานี) ร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย (อุบลราชธานี) เป็นต้น

โดยจะมีงานแถลงข่าวในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ร้านก็องดิด เวลา 13.30 น.

 

สามารถติดตามรายชื่อร้านหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

แฟนเพจ สโมสรคนรักร้านหนังสืออิสระ https://www.facebook.com/ThaiIndieBookstoreLovers

 

 

 

Share: | View : 1,020