หนังสือเด็ก เครื่องมือพัฒนาการแรกของลูกน้อย : เพราะหนังสือเด็กคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้โลกกว้าง

หนังสือเด็ก เครื่องมือพัฒนาการแรกของลูกน้อย

แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด น่ารัก และนิสัยดี ตัวช่วยแรกที่พ่อแม่ทุกคนเลือกคือเป็นอันดับหนึ่งคือหนังสือเด็ก เพราะหนังสือเด็กคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้โลกกว้าง ช่วยเด็กให้รู้จักหาคำตอบในสิ่งที่เขาสงสัยได้โดยแทบไม่ต้องถามพ่อแม่เลย

หนังสือเด็กดีอย่างไร ทำไมจึงเป็นตัวเลือกแรกที่พ่อกับแม่มองหา

1. สร้างวินัย หนังสือเด็กมักจะสอนเรื่องราวชีวิตประจำวันของเด็ก อย่างเช่นการอาบน้ำ แต่งตัว รวมไปถึงชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการมีระเบียบวินัย พ่อกับแม่ส่วนใหญ่มักจะใช้หนังสือเป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยชีวิตให้กับลูก

2. สร้างนิสัย หนังสือมีพื้นฐานสร้างนิสัยรักการอ่านโดยตัวมันเอง นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กรู้จักมารยาทสังคม การแบ่งปัน การวางตัวที่ดี เป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้กับเด็กในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

3. พัฒนาทักษะ มีงานวิจัยว่าเด็กที่รู้จักหนังสือตั้งแต่อายุหกเดือน จะมีแนวโน้มรักการอ่านไปจนโต โดยมีตัวอย่างทั้งในครอบครัวที่มีฐานะดีและครอบครัวที่มีฐานะยากจน พบว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการเมื่อโตขึ้นมีนิสัยรักการอ่านไม่แตกต่างกัน มีความฉลาดใกล้เคียงกันและรู้จักการใช้ภาษาในระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ การจับหนังสือได้ช่วยให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมือและแขนได้รวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการพัฒนาด้านสมองมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

4. สร้างความเพลิดเพลิน เด็กที่รักหนังสือ สามารถอยู่กับหนังสือได้ทั้งวัน ช่วยสร้างเสริมสมาธิและพัฒนาการด้านอารมณ์ได้ดี เพราะหนังสือต้องใช้ความจดจ่อและสมาธิเป็นพิเศษ ไม่มีสิ่งเร้าที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจนทำให้เด็กเสียสมาธิ ช่วยลดโอกาสเป็นเด็กสมาธิสั้นได้อย่างดี


สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กในวันหน้า และจะให้ดีที่สุด พ่อกับแม่ควรจะใช้เวลาร่วมกับลูกน้อยอ่านหนังสือทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสุขให้กับลูกโดยมีหนังสือเป็นสื่อกลาง ก็จะช่วยให้นิสัยรักการอ่านของลูกมีผลมากยิ่งขึ้น

 

บทความโดย : โชติรวี โสภณศิริ

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ