มาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์ : มาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์ : ราคามาตรฐาน บริการประทับใจ

มาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์

มาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์

คอลัมน์คนสร้างร้านคราวนี้ เราได้ไปทำความรู้จักกับคุณศิรินันท์ ถมอินทร์ เจ้าของร้านมาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์ ตั้งอยู่ที่ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการทำร้านหนังสือ ซึ่งคุณศิรินันท์ก็ได้ตอบข้อซักถามของคนขี้สงสัยอย่างเราด้วยความเต็มใจ

คุณศิรินันท์เล่าว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดมาทำร้านหนังสือนั้น เริ่มมาจากอุปนิสัยส่วนตัว คือ รักการอ่านหนังสือ และนอกจากนี้ก็ยังเล้งเห็นว่า ธุรกิจการทำร้านหนังสือมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคโลกภิวัฒน์ที่ความรู้ถูกมองเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมาก และหนังสือก็คือแหล่งรวมความรู้ที่ดี

สำหรับเกณฑ์ในการสร้างมาตรฐานของร้านเพื่อให้เกิดลูกค้าความพอใจนั้น คุณศิรินันท์ให้ความสำคัญกับการบริการอย่างเต็มใจ และไม่เอาเปรียบลูกค้า และยังถือว่านี่คือหัวใจหลักที่เป็นจุดเด่นของร้านอีกด้วย

มาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์

"ราคามาตรฐาน บริการประทับใจ" คุณศิรินันท์สรุปจุดเด่นของร้านสั้นๆ สำหรับวิธีการคัดเลือกหนังสือมาจำหน่ายในร้านนั้น คุณศิรินันท์พยายามสรรหาหนังสือหลายๆ ประเภทมาจำหน่าย โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ประเภทหนึ่งประเภทใด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้

"ต้องพิจารณาคุณภาพด้วย ส่วนมากจะดูจากบริษัท สำนักพิมพ์ เน้นหนังสือของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ"

สำหรับการมองอนาคตร้านหนังสือในบ้านเราตอนนี้ ซึ่งเกิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ คุณศิรินันท์มองว่าเป็นเพราะการทำร้านหนังสือยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ แต่ด้วยการแข่งขันทางการตลาดที่ค่อนข้างสูง คนทำร้านหนังสือจึงควรเน้นที่รูปแบบความแปลกใหม่ รู้จักการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ และต้องพยายามจึงจะประสบความสำเร็จ

"การอยากทำอะไรสักอย่างอาจเป็นเพียงความฝัน แต่สำหรับร้านหนังสือมาสเตอร์บุ๊คตอนนี้ มันคือความจริง และเป็นอนาคตที่ต้องพยายามต่อสู้ เพื่อความสำเร็จอยู่ตลอดเวลา"

เมื่อพูดถึงการจัดวางหนังสือในร้าน คุณศิรินันท์บอกว่านี่ก็เป็นกลยุทธ์ทางการขายอีกแบบหนึ่ง "ร้านใหญ่ๆ บางร้านที่มีหนังสือของตัวเองก็มักจะวางโชว์หนังสือของตัวเองให้มากๆ เป็นกลยุทธ์การขาย แต่สำหรับมาสเตอร์บุ๊ค เราจะเน้นการโชว์หนังสือให้หลากหลาย หรือโชว์ให้มากที่สุด เป็นการให้โอกาสกับบริษัทผู้ผลิตหนังสือ และเป็นการทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดก็จะส่งผลให้ร้านมียอดจำหน่ายสูงตามไปด้วย"

และสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านหนังสือเล็กๆ เป็นของตนเอง คุณศิรินันท์ได้ฝากข้อคิดมาให้ว่า..

"คนทำร้านหนังสือ ควรเริ่มต้นมาจากการรักการอ่านหนังสือก่อน และจะต้องสร้างงานอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจยุคปัจจุบันต้องแข่งขันกับตนเองและผู้อื่นสูง"

สุดท้าย ก่อนจากกัน คุณศิรินันท์ได้ฝากบอกมายังสำนักพิมพ์ใหญ่ ถึงเรื่องการจัดคาราวานสัญจร จำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษที่มักจะจัดกันบ่อยๆ ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นผลดีต่อผู้บริโภค เพราะจะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับผู้จำหน่ายอาชีพเดียวกัน ก็ควรจะแข่งขันกันด้านการตลาดด้วยความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ขอขอบพระคุณทางร้านหนังสือมาสเตอร์ บุ๊ค เซนเตอร์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ ทำให้เราได้รับรู้ถึงทัศนะ และความจริง ตลอดจนข้อคิดเห็นจากคนทำร้านหนังสือ ในครั้งนี้ด้วยครับ...

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ