27 ต.ค. - 9 พ.ย. สัปดาห์แห่งการอ่านหนังสือของญี่ปุ่น

เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาเยือน สิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุ่นนึกถึงคือ " การอ่านหนังสือ " ค่ะ

25 สิงหาคม 2559

27 ต.ค. - 9 พ.ย. สัปดาห์แห่งการอ่านหนังสือของญี่ปุ่น

สองสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์แห่งการอ่านหนังสือของญี่ปุ่นค่ะ 読書週間(ど くしょしゅうかん) แต่เดิมสมาคมห้องสมุดของญี่ปุ่นมีการจัดสัปดาห์ห้องสมุดในช่วง กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะ แต่ต้องหยุดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ใน ปี 1947 สองปีหลังจากสิ้นสุดสงครามโลก แม้ความพ่ายแพ้จะทำให้ญี่ปุ่นจะเสียหายยับเยิน แต่นโยบายการฟื้นฟูประเทศ ไม่ใช่แค่การให้ความสำคัญกับปากท้องของประชาชนเท่านั้น ญี่ปุ่นยังมุ่งเน้นการพัฒนา "สมอง" เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนให้"คิดเป็น " มีความรู้ มีวิสัยทัศน์และจินตนาการ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพของประเทศโดยรวม

การส่งเสริมการอ่าน หนังสือเป็นนโยบายทางการศึกษาที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณอย่างเต็มที่ เช่น การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน อีกทั้งยังมีการรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชนจัดตั้ง สภาส่งเสริมการอ่านหนังสือแห่งประเทศญี่ปุ่น 読書推進運動協議会 ปลูกฝังนิสัย " รักการอ่าน" ให้แก่เยาวชน จัดทำหนังสือที่มีความรู้ทุกแขนงให้เป็นการ์ตูนเพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจได้ ง่าย ๆ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ เช่น จัดอันดับหนังสือขายดีประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงหนังสือแนะนำสำหรับคนในแต่ละวัย ตั้งแต่เด็กทารก 6 เดือน ( คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังค่ะ ทารกยังอ่านเองไม่ได้ ) ไปจนถึงผู้สูงอายุ

แม้ว่าทุกวันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ปริมาณการซื้อหนังสือของคนญี่ปุ่นอาจจะลดลง แต่นิสัยรักการอ่านของคนญี่ปุ่นไม่ได้หายไปไหนค่ะ ถ้าลองขึ้นรถไฟมองดูคนญี่ปุ่นรอบตัว จะเห็นว่าหลาย ๆ คนกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านการ์ตูน หรือแม้แต่นิยาย พ็อคเก็ตบุ้คกันอยู่นะคะ เพียงแต่... เค้าอ่านกันบน "มือถือ" ค่ะ แล้ววันนี้...เพื่อน ๆ อ่านหนังสือกันหรือยังคะ

 

ขอบคุณที่มา : jeducation

Share: | View : 1,264