สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1

PUBAT ร่วมงานแถลงข่าว สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1

27 สิงหาคม 2556

สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1

PUBAT ร่วมงานแถลงข่าว สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.

19 สิงหาคม 2556 งานแถลงข่าว "สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1" โดยมี คุณจรัญ หอมเทียนทอง (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล พนัสอำพล (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา), คุณภูริพันธ์ บุนนาค (ผู้อำนวยการฝ่าย ส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)), รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร (รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คุณปิยะ กิจถาวร (เลขาธิการศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)) และร่วมเสวนาในหัวข้อ "เนรมิตภาคใต้ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

สัปดาห์หนังสือภาคใต้ ครั้งที่1

 

รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ ลำดับ บริษัท/สำนักพิมพ์ เลขบูธ
1 กรีนมายด์ B80
2 ก้าวกระโดด B39
3 แก้วกานต์ B73
4 คบบัณฑิต (บัณฑิต อึ้งรังษี) B66/2
5 ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา B27
6 เคล็ดไทย B20
7 โค-โลคัล จำกัด B74
8 โฆษิต B35
9 ชมรมคณิตศาสตร์ B71
10 ชมรมผู้จัดจำหน่ายหนังสือ B17
11 ชมรมร้านหนังสือภาคใต้ A01
12 ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์ B65
13 ซีพี ออลล์(มหาชน) B28
14 ซีเอ็ดยูเคชั่น B49
15 ฐานการพิมพ์(สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์) B30
16 ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป B51
17 ดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์ B03
18 ดับบลิวเค แป้งปัน B47
19 เดอะบุ๊คส์เลิฟเวอร์ B02
20 เดอะแมกกาซีน B08
21 ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป B66/1
22 ต้นฉบับ B41
23 ที.ที. เนอเชอรัล ทอยส์ B70
24 ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) B54
25 ธรรมสภา บันลือธรรม B36
26 ธารอักษร B21
27 นานมีบุ๊คส์ B01
28 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป B37
29 บงกช พับลิชชิ่ง B42
30 บลิส พับลิชชิ่ง B76
31 บัณฑิตแนะแนว B12
32 บุ๊คเซ็นเตอร์ B15
33 บุ๊คพอยท์ B56
34 ประพันธ์สาส์น B46
35 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ B11
36 แปลน ฟอร์ คิดส์ B52
37 พาส เอ็ดดูเคชั่น B14
38 เพิร์ล พับลิชชิ่ง B77
39 ไพลินบุ๊คเน็ต B69
40 ฟรีเดล A03
41 ฟาร์อีสต์ B84
42 แฟมิลี่วีคเอนด์ B43
43 ภาดา เอ็ดดูเคชั่น B64
44 มติชน /บริษัท งานดี จำกัด B10
45 มนูสาส์น A06
46 มัลติ เอดูเคชั่น B31
47 มูลนิธิแผ่นดินธรรม (ม.ผ.ธ) B29
48 มูลนิธิอันวีกษณา B61
49 แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) B18
50 แม็คเอ็ดดูเคชั่น B05
51 ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น B60
52 ยิปซี กรุ๊ป B48
53 รวมทรรศน์ B40
54 ร้านสยามบรรณาคม/ท่าช้าง B23
55 ร้านเสาวลักษณ์ ศึกษาภัณฑ์ A04
56 ร้านหนังสือเก่าไตรภูมิ B75
57 ร้านหนังสือเก่าโนรา B78
58 ร้านหนังสือเก่ารจนา B33
59 ร้านหนังสือเก่าสายคำ B55
60 ร้านหนังสือเก่าแสงเจริญ B26
61 ร้านหนังสือณัฐกานต์ B24
62 รีไวว่า B58
63 ลมดี B59
64 ลายเส้น พับบลิชชิ่ง B16
65 ไลบรารี่ B22
66 วงกลม B25
67 วงวรรณ B72
68 วรรณวิภา B82
69 วาดศิลป์ B81
70 วิริยะธุรกิจ B04
71 ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน B07
72 ศูนย์หนังสือพัทลุง A05
73 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B32
74 สถาพรบุ๊คส์ B68
75 สยามแม็ป เซ็นเตอร์ B53
76 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย (มหาชน) B13
77 สุขภาพใจ/บุ๊ค ไทม์ B19
78 เส้งโห ภูเก็ต A02, B06
79 แสงดาว B83
80 แสงแดด B38
81 อนิเมท กรุ๊ป B63
82 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ B79
83 อักษรเงินดี B44
84 อักษรศาสตร์ พับลิเคชั่น B62
85 อักษรโสภณ B45
86 อี.คิว พลัส กรุ๊ป B09
87 เอ็กซเปอร์เน็ท B67
88 เอเชีย บุ๊คส์ B57
89 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค B34
90 โอเพ่น โซไซตี้ B50

 


ที่มา http://www.pubat.or.th

Share: | View : 1,054