ซุบซิบวรรณกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ซุบซิบวรรณกรรมเดือนกุมภาพันธ์

19 มิถุนายน 2560

ซุบซิบวรรณกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(27 กุมภาพันธ์ 2560)

             ความหวังของคนรุ่นใหม่ ในรอยอดีต ขอเชิญร่วมงานเสวนาเนื่องในงาน  “๗ รอบ ส. ศิวรักษ์ : ถอนราก หยั่งเมล็ดพันธุ์” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐–๑๗.๓๐ น.การเสวนาในหัวข้อ "ความหวังของคนรุ่นใหม่" และเปิดตัวหนังสือ 'ซ่อนไว้ในหลืบของกาลเวลา' ของ ส. ศิวรักษ์ โดย... วิจักขณ์ พานิช , เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล , กษิดิศ อนันทนาธร ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา การเสวนาในหัวข้อ "ย้อนรอยอดีต" โดย...   ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา นพ.วิชัย โชควิวัฒน  ผศ.ถาวร สิกขโกศล  ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ดำเนินรายการโดย คุณปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูล  ไม่รับสำรองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่แนะนำว่าให้เตรียมเงินมาซื้อหนังสือด้วย ส. ศิวรักษ์ พร้อมแจกลายเซ็นให้  ในงานมีการออกร้านโดยสำนักพิมพ์เคล็ดไทย, มูลนิธิโกมลคีมทอง, มูลนิธิเด็ก และสวนเงินมีมา กรุณาเดินทางโดย BTS หรือ MRT 

 

(26 กุมภาพันธ์ 2560)

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ชิงรางวัลมูลค่ารวมก ๔๐๐,๐๐๐ บาทแนวคิดหรือโจทย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ ออกแบบต้นแบบของที่ระลึกให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เลือกใช้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสมัยอยุธยา หรือโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งนี้ให้เลือกใช้ลวดลาย รูปทรง หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และโบราณสถานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แต่มิใช่การทาหรือลอกเลียนแบบให้เหมือนกับโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานนั้นๆ โดยต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ อีกทั้งต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการซื้อ ตลอดจนความสามารถในการผลิตชิ้นงานได้จริง http://contestwar.com/contest/13105 

 

(24 กุมภาพันธ์ 2560)

           วันที่ 24 กุมภาของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาต ทาง Google เลยร่วมรำลึกถึงคุณเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (แกะสลักเครื่องสด) ปี พ.ศ 2552 เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นการทำอาหารแบบวิจิตร และการแกะสลักเครื่องสดเป็นรูปต่างๆ จนมีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 50 ปี และยังเคยเป็นที่ปรึกษานิตยสารหญิงไทย เป็นคอลัมนิสต์ ศิลปะประดิษฐ์ ทั้งยังเป็นครูสอนศิลปะแกะสลักที่โรงแรมดังหลายแห่ง เขียนตำรับตำราไว้มากมาย เช่น ศิลปะการแกะสลักผักและ ผลไม้ อาหารวิจิตรและแกะสลักวิจิตร ฯลฯ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งไทยและต่างชาติที่บินมาเรียนกันถึงที่บ้านเลยทีเดียว  สุดยอดไปเลยคร่าาา มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” หัวข้อ “สมการสุด LOVE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิด Sakdibhornssup Academy จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อเป็นส่วนในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันด้านการศึกษาแบบยั่งยืน โดยให้เด็กทุกคนมีโอกาสทำงานกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเข้าถึงทรัพยากรบน Internet ที่เป็นแหล่งความรู้อันไร้พรมแดน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการสร้างหนทางสู่อนาคตที่เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้โอกาสทางการศึกษาใหม่ๆแก่เด็กที่ด้อยโอกาส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 http://contestwar.com/contest/13089 

 

(23กุมภาพันธ์ 2560)

           นักเขียน ที่ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ “ความสม่ำเสมอ” การอ่านงานคนอื่น ต้องอ่านในฐานะนักเขียน ไม่ใช่อ่านในฐานะผู้อ่านทั่วไป “อ่าน” ทั้งหนังสือที่ขายดี และขายไม่ดี “มอง” ให้เห็นว่า ทำไมเขาถึงนำเสนออย่างนั้น การนำเสนอของเขาให้อะไรกับผู้อ่าน ผู้อ่านชอบอะไร ไม่ชอบอะไร “คิด” ให้ออกว่า เราจะทำให้เด่น และแตกต่างได้อย่างไร แล้วค่อยๆเอางานเก่าของเรามาดูหาข้อบกพร่อง แก้ไขไปเรื่อยๆ มั่นใจว่าพอใช้ได้แล้ว ก็ค่อยเอาให้คนอื่นอ่าน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมมั่นใจว่า งานเขียนของคุณพัฒนาขึ้นแน่นอน (จากเพจ เพราะฉะนั้น ฉันจึงเขียน) หากคุณอยากเขียน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี หรือเขียนแล้ว แต่ไม่รู้ จะไปต่อทางไหนดี หรืออยากได้โค้ช ที่ปรึกษา พี่เลี้ยงที่ดี เชิญมาพบกัน 18-19 มีนาคมนี้ คอร์ส รายได้เปลี่ยน เมื่อเขียนเป็น คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ อยากเป็น “นักเขียน” แต่ยังเริ่มต้นไม่ถูก อยากรู้ขั้นตอนทั้งหมดในการทำหนังสือและอีบุ๊ค อยากได้คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรงอยากรู้จักเพื่อนต่างสาขาอาชีพทีมีใจรักงานเขียน  อยากเขียนหนังสือเพื่อสร้างแบรนด์ ต่อยอดไปสู่โอกาสอื่นๆ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง โดย 2 วิทยากร บก.จักร พิชัยศรทัต - บรรณาธิการบริหาร เจ้าของแฟนเพจ เพราะฉะนั้นฉันจึงเขียน ผู้อยู่เบื้องหลังหนังสือขายดีมากมาย มลฤดี ทีบุญมา - นักธุรกิจออนไลน์, วิทยากร และนักเขียน เจ้าของอีบุ๊ค Best Seller ตลอดปี 2015 บน ookbee จับเสือมือเปล่า Pre-Order Japan รวยได้ ไม่ง้อทุน

 

(22 กุมภาพันธ์ 2560)

         เปิดรับแล้ว! รางวัลพานแว่นฟ้า 2560 ปีนี้พิเศษสุด 'เพิ่มรางวัล' อีกจ้า!! ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า (ครั้งที่ ๑๕) ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี โดยมีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานส าคัญของ ความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะงานวรรณกรรม  เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับส านึก ประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.parliament.go.th/phan

 

(21 กุมภาพันธ์ 2560)

             ปีนี้มีภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือ น่าดูหลายเรื่องมาก อาจจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ เพราะว่าในภาพยนตร์อาจจะไม่เหมือนในหนังสือที่เคยอ่าน แบบเป๊ะๆ และถ้ามีบทที่เราอยากให้เป็นอย่างใจเราล่ะ จะดีแค่ไหน เปิดมาซะขนาดนี้แล้ว อยากรู้ไหมว่ามีอะไร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching" ชิงโอกาสในการเป็นนักเขียนบทหน้าใหม่ รูปแบบการประกวด เป็นการประกวดไอเดีย ประกอบด้วย ไอเดียตั้งต้น (Kick-off idea) ซึ่งเป็นก้อนความคิดที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับการต่อยอดเป็นเรื่องราวในบทภาพยนตร์ พล็อต ขนาดสั้นไม่เกิน 5 บรรทัด บทภาพยนตร์ 5 นาที เฉพาะช่วงเปิดเรื่องของฉากแรก กำหนดส่งผลงาน 16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560ทาง Facebook Page : mbustorypitching ประกาศผลการคัดเลือก (รอบ 10 คน) 16 เมษายน 2560 โดยทั้ง 10 คนที่ได้รับการคัดเลือกจะผ่านการสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ 3 คน เข้าสู่กระบวนการพัฒนาบทภาพยนตร์ต่อไป ติดต่อสอบถาม www.facebook.com/mbustorypitching

 

(20 กุมภาพันธ์ 2560)

            มาร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนและช่างภาพหน้าใหม่ แห่งค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 –สู่สังคมสร้างสรรค์- นิตยสารสารคดีเปิดรับสมัครนักเขียนและช่างภาพ ร่วมฝึกฝนประสบการณ์นักสารคดีแบบเข้มข้น กับตัวจริงของวงการสารคดีเมืองไทย ตลอด 4 เดือนในห้องเรียนค่ายสารคดี น้องๆ จะได้พบกับ - หลักสูตรสร้างนักสารคดีมืออาชีพ ทั้งฝ่ายเขียนและฝ่ายภาพ - เรียนรู้จากตัวจริงด้านสารคดี นำโดย สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์ นักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมด้วยวิทยากรด้านการถ่ายภาพ สกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพนิตยสารสารคดี ประเวช ตันตราภิรมย์, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, บุญกิจ สุทธิญาณานนท์ ช่างภาพจากนิตยสารสารคดี พร้อมทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พิเศษสุดกับวิทยากรบันดาลใจ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาสุดสร้างสรรค์ วสันต์ วณิชชากร ช่างภาพสำนักข่าว AP วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารสารคดี และ อรสม สุทธิสาคร นักสารคดีหญิงรางวัลศิลปาธร  ติวเข้มกับการลงพื้นที่ชุมชน พร้อมสร้างงานสารคดีสร้างสรรค์สังคม ผลงานที่ผ่านการคัดสรรจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสารคดี ที่สำคัญ ! พบกับมิตรภาพร่วมทางฝัน เปิดห้องเรียนมิถุนายน-กันยายน 2560 กติกาการสมัคร รับสมัครประเภทนักเขียนและช่างภาพ อายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง / ลงพื้นที่ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง และต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน) ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.sarakadee.com/sarakadeecamp13 สมัครตำแหน่ง #นักเขียน ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างงานเขียนอย่างน้อย 1 ชิ้น ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด หรือพีดีเอฟ สมัครตำแหน่ง #ช่างภาพ ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างภาพถ่ายอย่างน้อย 10 ภาพ (กรณีไฟล์ใหญ่ให้ใช้บริการฝากไฟล์ได้) หากมีเว็บไซต์รวมผลงานของตัวเอง ให้ระบุในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมแนบตัวอย่างผลงานมาที่ write2activity@gmail.com  หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ค่ายสารคดีครั้งที่ 13 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด เลขที่ 3 ซอยนนทบุรี 22ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 71000  ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2560 (รับผลงานถึง 24.00 น.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2560  สอบสัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Sarakadee Activity  http://m.me/sarakadeeactivity โทร. 0-2547-2700 ต่อ 120 ร่วมสร้างคนบันทึกสังคมโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

(17กุมภาพันธ์ 2560)

           ตกลงเป็นคนพิจิตรใช่ไหม...หรือว่านครสวรรค์.. ตกลงคือคนอยุธยาใช่ไหม๊ หรือว่าคนลำปาง แอแฮ่!!!(ดนตรีเพลงพรมหลิขิต)...  ขอเล่นมุขนิดนึงเด้อออ พอดีซอกแซกเดินทางมาดูงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจังหวัดตราด-จันทบุรี แต่งานี้ซอกแซกก็ไม่ลืมนำข่าวสารดี ๆ มาบอกทุกคนนะจ๊ะ ><

         ศมส.ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ) / The 5th International Storytelling Festival in Thailand (Bangkok) ระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.พ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 -17.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเองได้ที่ www.sac.or.th เทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ) พบกันในหัวข้อ Peace Tales: Multiculturalism โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ นักเล่านิทานนานาชาติ ปราชญ์พื้นบ้าน นักศึกษาและเยาวชน รวมทั้ง ครู อาจารย์ นักวิชาการ ที่ใช้ประโยชน์จากนิทาน และผู้สนใจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู นิทานพื้นบ้าน และการเล่านิทาน ได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและนักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ อัตลักษณ์ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่แทรกในนิทาน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านการใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ

 

(16 กุมภาพันธ์ 2560)

        Editor's Talk ครั้งที่ 2 การจัดงานครั้งที่ 2 ตามคำเรียกร้อง ครั้งนี้พบกับการรวมตัวของบรรณาธิการนิยายครั้งแรกและมากที่สุดของประเทศไทย จะเป็นแฟนคลับ บก. หรือแฟนคลับ สนพ. ไม่ควรพลาดกับนิยายเล่มโปรดของคุณ ในงาน Editor's Talk คุณจะได้พบกับ คุณนรีภพ สวัสดีรักษ์ (บก. นิตยสารสกุลไทย) คุณกิ่งฉัตร นักเขียนนิยายรัก (สนพ.ลูกองุ่น) คุณประดับเกียรติ สุขวิไลธารา (บก. สนพ.บางรัก) คุณสิทธิเดช แสนสมบูรณ์สุข (บ.ก. สยามอินเตอร์บุ๊คส์) คุณดวงกมล บุญรอด (บก.นิยายอิสระ) คุณปรมัตถกร ปรเมธีกุล (บก. สนพ.อรุณ)  คุณอรรถ บุนนาค (บก. สนพ.JLIT) คุณศิริเพ็ญ อารีนุกูล (บก. สนพ.นาบู) คุณอตินุช อสีปัญญา (Dek-D.com) หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรที่เห็นยังไม่ครบนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบที่โพสนี้ครับ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ อยากมาร่วมงานต้องทำอย่างไร เปิดรับสมัครทาง inbox FB ของชมรมบรรณาธิการไทยเท่านั้น ส่ง ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ และเป็นสมาชิก หรือบุคคลทั่วไป และรอบการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง inbox ของท่าน การเปิดรับสมัครจะแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 สำหรับสมาชิกชมรมบรรณาธิการไทยเท่านั้น  เริ่มตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิกชมรมบรรณาธิการไทยที่ไม่ทันรอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1-15 มีนาคม 2560

 

(14 กุมภาพันธ์ 2560)

           สุขสันต์วันวาเลนไทน์ สุดท้ายซอกแซกก็ต้องอยู่คนเดียว เปล่าเปลี่ยวหัวใจและว่าเหว้ ซื้อกุหลาบและช็อกโกแลตให้ตัวเองก็ได้ไม่ง้อหรอก จะกินให้น้ำหนักขึ้นยังไงก็ไม่มีใครว่า ด้วยความหน้ามืดตามัวว แล้วชาตินี้ซอกแซกจะหาแฟนกับเขาได้ไหม หืมม

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญา ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่  email : C_WTALENT2017@hotmail.com หรือ www.facebook.com/CulturalAndWisdomTalent

 

(12 กุมภาพันธ์ 2560)

           ฮัลโหลลลลล เอวี่บอดี้ ไปเที่ยวไหนกันฮ้าา ช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ไม่รู้จะไปเที่ยวจังหวัดอะไรดี ใกล้วันวาเลนไทน์แบบนี้ซอกแซกต้องไปหาเยื่อ เอ้ยย หาผู้ชายหล่อๆมาควง เดี๋ยวซอกแซกคงต้องไปออกรายการ หาคู่ที่ช่องเวิคพ้อยซะหน่อยแล้วเผื่อจะได้ติดไม้ติดมือกลับมาบ้าง อิอิ  มโนจีๆ  ไหนๆ ก็ช่างจินตนาการแล้ว เหมาะกับหัวข้อนี้มาก ไปรษณีย์ไทย  ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2560 หัวข้อ “จินตนาการว่าคุณเป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการสหประชาชาติ คุณจะช่วยท่านจัดการปัญหาระดับโลกเรื่องใดเป็นอันดับแรกและจะแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 108,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงชัยในระดับโลก ประเภทการประกวด 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 7 มีนาคม 2560 ประกาศผล 12 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถาม โทร 0-2831-3498, 0-2831-3057 

 

(11 กุมภาพันธ์ 2560)

            สวัสดีวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชน อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรกันนะฮ้า ตอนเย็นซอกแวกกะว่าจะไปทำบุญเวียนเทียนที่วัด เดี๋ยวซอกแซกจะเอาบุญมาฝากชาวซุบิบเอฟวีทุกท่านเลยคร่า อิอิ

            บริษัท ไอไพรซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และโอกาสในการนำเสนอผลงานให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของร้านค้าออนไลน์ที่คุณได้เลือก ผลงานจะต้องมีการนำเสนอในมุมมองของที่ปรึกษาแก่ CEO ของร้านค้าที่คุณได้เลือกไอเดียจะต้องมีความเข้าใจอันดีต่อตลาด e-commerce ในประเทศและความเข้าใจต่อร้านค้าออนไลน์ที่คุณเลือกกลยุทธ์ที่คุณนำเสนอจะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงนำเสนอไอเดียอย่างละเอียด ถ้าหากมีรูปภาพประกอบจะได้รับคะแนนพิเศษ

 

 

(10 กุมภาพันธ์ 2560)

         พรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว ทุกท่านที่เดินทาง ใช้รถใช้ลา อย่าใช้อารมณ์ มีน้ำใจให้กันนะคะ จะได้ไม่เกิดเหตุร้ายอย่างในข่าวดังทุกวันนี้

         เปิดรับสมัครแล้ว!!! TK Young Writer 2017 : เขียนไปทำไม ชวนน้องๆ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียนกับนักเขียนชื่อดัง กติกาการรับสมัคร เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 16-23 ปี ส่งผลงานเขียนในหัวข้อ “เขียนไปทำไม” ในรูปแบบใดก็ได้ ทั้งบทความ/เรื่องสั้น/บทกวี/สัมภาษณ์  ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ cordia รวมทั้งเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ  ส่งไปที่ writer@tkpark.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2560 (รับผลงานถึง 24.00 น.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมรอบที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2560  อบรบรอบที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2560 เพื่อคัดเลือกผู้ร่วมอบรม 35 ท่าน เข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560

 

 

(9 กุมภาพันธ์ 2560)

          อากาศเริ่มหายหนาว กำลังเข้าสู่น่าร้อน ขาดแต่คนน่ารัก ให้พักใจ พิมพ์ไปพิมพ์มารู้สึกว่าอยากคลื่นไส้ตัวเองจีๆ คิดได้ยังไง เดือนนี้รู้สึกพร่ำเพ้อเป็นพิเศษ ให้เข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งความรัก เดี่ยวกันไหม ถามใจดู อิอิ ซอกแซกนี่กำลังเข้าค่ายเขียนไม่สร้างสรรค์ สงสัยต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ซะแล้ว กิจกรรมเสวนาวรรณกรรมของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ "เขียนสร้างสาร อ่านสร้างสรรค์" ครั้งที่ ๑ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ ฟรี!!! ในสันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลาบ่ายโมงคนึ่ง ถึงสี่โมงครึ่ง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เฟซบุ๊ก F ของสมาคมภาษาและหนังสือฯ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๙๔ ๖๖๙๙ (ผศ.ดร. สรตี) ๐๘๑ ๔๕๓ ๘๕๐๑ (ผศ.ดร. สหะโรจน์) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ soratee@hotmail.com หรือ saharot@hotmail.com

 

(7 กุมภาพันธ์ 2560)

              ก่อนอื่นซอกแซกต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการสตรีสาร ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7:20 น. สิริอายุ 101 ปี 2 เดือน 1 วัน ถือกำเนิดในครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย มารดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก บิดาเป็นผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการอ่านหนังสือ  จึงได้รับการปลูกฝังความคิดนี้มาแต่เยาว์วัย เมื่อจบชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเบญจมราชาลัยก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  จนได้วุฒิป.ป. แล้วจึงสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ (เป็นรุ่นที่ 4 ปี 2477) เมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นครูสอนหนังสืออยู่ประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงย้ายไปรับราชการในกรมโฆษณาการอยู่ 9 ปี จึงลาออกเมื่อปี 2491 และหันมาทำงานด้านบรรณาธิการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสาร “สตรีสาร” เมื่อปี 2492 หลังจากนั้นจึงเปิด “ดรุณสาร” สำหรับเยาวชน และ “สัปดาห์สาร” สำหรับเรื่องข่าวสาร โดยรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการทั้งสามเล่ม แต่สตรีสารเป็นนิตยสารที่อายุยืนยาวที่สุด เป็นนิตสารที่ได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนิตยสารส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปี 2539 จึงได้ปิดตัวลงโดยบรรณาธิการตั้งใจ เนื่องจากเห็นแนวโน้มที่นิตยสารจะต้องปรับตัวไม่เป็น “อื่น” รวมอายุสตรีสารได้ 48 ปี นอกจากนี้ยังเคยก่อตั้ง (2501) และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน  จากมูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2505 และได้รับปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต(กิตติมศักดิ์)  เมื่อปี 2517

 

(6 กุมภาพันธ์ 2560)

            สวัสดีวันจันทร์เจ้าคร่า ศิลปินแห่งชาติ นักเขียน และศิลปิน ร่วมงานรำลึก 11 ปี กนกพงศ์ สงสมพันธุ์  ณ บ้านนักเขียน  ยิ่งใหญ่มากที่สุดในรอบปี โดยมีการพบปะ กิจกรรมอบรมการเขียน ศิลปะเยาวชน พิธีประทับลายมือศิลปินแห่งชาติ และการมอบรางวัลกนกพงศ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560  จังหวัดพัทลุง  กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์  และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพัทลุง  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท เคล็ดไทย จำกัด จัดงานชุมนุมนักเขียนประจำปี 2560 ณ บ้านนักเขียน ห้องเรียนสีสันศิลปะ (หลาดใต้โหนด บ้านนักเขียน) ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ขึ้นในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 คึกคักด้วยบรรดาศิลปินและนักเขียน เช่น  ในวันงาน ‘รำลึก 11 ปี กนกพงศ์ สงสมพันธุ์’ จะมีการปาฐกถาเรื่อง   “โลก เรื่องเล่า และอำนาจของวรรณกรรม” โดยไพฑูรย์ ธัญญา  การเสวนาเรื่อง  “วันนี้ หนังสือ การอ่าน การเขียน ยังจำเป็นอยู่หรือไม่”   นำโดยวัชระ สัจจะสารสิน และนักเขียนอีกมากมาย  พร้อมทั้งมีกิจกรรมอบรมการเขียและศิลปะให้กับน้อง ๆ นักเรียนตามฐาน โดยแบ่งเป็นฐานเรื่องสั้น และฐานกวีนิพนธ์ และฐานศิลปะ  กิจกรรมซึ่งมีขึ้นที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทยคือ ประทับลายมือศิลปินแห่งชาติ ซึ่งปีนี้มีการประทับมือศิลปินแห่งชาติ เช่น  อาจินต์  ปัญจพรรค์ พนมเทียน ไพวรินทร์  ขาวงาม ไพฑูรย์  ธัญญา เป็นต้น และปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประจำปี 2560

 

(5 กุมภาพันธ์ 2560)

           สวัสดีวันอาทิตย์เจ้าคร่าาา ใกล้วันวาเลนไทน์เข้ามาทุกที ซอกแซกยังไม่มีคนควงแขน พูดแล้วเศร้า ใครเหงาไม่ต้องเศร้าไป เชิญชวนแฟน ๆ ของ คุณปะการัง และ คุณกนกวลี ค่ะ งานเสวนาเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ 'เข้มแข็งแค่ไหน ก็ต้องร้องไห้เป็น' ของ ปะการัง (ผู้เขียนคอลัมน์ 'ล้อมโลกด้วยรัก') พร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณกนกวลี พจนปกรณ์ (ผู้เขียนนวนิยายเรื่องสวนสีขาว ในนิตยสารขวัญเรือน และนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนล่าสุด) วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์  เวลา 13:00-15:00 น. ที่ร้านหนังสือคฤศตัง (โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ชั้น 1) 

 

(4 กุมภาพันธ์ 2560)

           กลับมาอีกครั้งกับการอ่านสร้างสรรค์ในนิทรรศการหนังสือภาพ タイ南部ヤラー県でえほん展を実施します!(2/10-11) ขอเชิญเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ทุกท่าน ใน จ.ยะลา และจังหวัดใกล้เคียง มาสนุกกับการอ่านและกิจกรรรมในงาน “นิทรรศการหนังสือภาพนานาชาติ”วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 17.00 น. ณ TKpark Yala อุทยานการเรียนรู้ ยะลา งานนี้จัดขึ้นโดยอุทยานการเรียนรู้ และมูลนิธิเมล็ดฝัน ร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ใน จ.ยะลา ได้เจอกับหนังสือดี ที่สร้างความประทับใจ และให้พลังเป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต เราคัดสรรหนังสือที่สนุก เปิดมุมมองใหม่ ให้เด็กและผู้ใหญ่สนุกไปด้วยกันด้วยหนังสือภาพ นิทาน หลายประเภทหลายภาษา โดยเฉพาะ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น มากกว่า 500 เล่ม ให้เลือกอ่านได้ตามอิสระ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีพี่ ๆ เล่านิทานให้ฟัง

  

Share: | View : 1,138