หนังสือเล่มโปรด ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร : ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

หนังสือเล่มโปรด ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับวิชาชีพ สาขาเทคนิคการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (MBA)
 • ปริญญาเอก หลักสูตร ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ได้เข้าฝึกงาน ในบริษัทโฆษณาชื่อดังแห่งหนึ่งจนได้รับให้เข้าทำงาน แต่ต้องการเรียนต่อในระดับ ปริญญา จึงขอทำงานแค่ช่วงปิดเทอม ถือเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและภาคภูมิใจอย่างที่สุด
 • เริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในสังกัดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
 • โดยปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน โดยตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้น จึงได้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงสร้างใหม่จวบจนปัจจุบัน
 • รับราชการมา 35 ปีเต็ม ดิฉันยึดหลักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2559

 

เมื่อถามถึง หนังสือที่ท่านชอบอ่าน ดร.ยุพา ชอบอ่านแนวการบริหารองค์กร การบริหารคน กลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งวารสารและเรื่องสั้น โดยชื่นชอบหนังสือแนวนี้ ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโท MBA ที่จุฬา อาทิ คัมภีร์ผู้บริหาร (Harvard Business Review)

 

 

คัมภีร์ผู้บริหาร Manager's Handbook

หนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับ คำแนะนำแบบเป็นขั้นเป็นตอน และคำอธิบายที่กระชับเกี่ยวกับแนวความคิดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณในการทำงานให้สำเร็จ และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการจากฮาร์วาร์ดบิสสิเนสรีวิว หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและหลักการพื้นฐานต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็นผลงานทางวิชาการระดับตำนาน และที่เป็นแนวความคิดและผลงานวิจัยใหม่ๆ คุณจะได้อ่านเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารมากมาย และเรียนรู้วิธีการนำไปปรับใช้กับตัวเอง โดยมีเครื่องมือการประเมินและแบบฝึกหัดให้คุณได้ทดลองปฏิบัติจริง ในตอนท้ายของแต่ละบท จะสรุปประเด็นสำคัญและข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้คุณนำแนวความคิดต่างๆ ไปใช้ได้ทันที

 

ทักษะที่สำคัญยิ่ง สำหรับการเป็นผู้บริหารทุกระดับ

 • การก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ
 • การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
 • ความฉลาดทางอารมณ์
 • การวางตำแหน่งของตัวเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
 • การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ
 • การเป็นผู้นำทีมงาน
 • การสรรหาและรักษาผู้มีคววามสามารถสูง
 • การกำหนดกลยุทธ์
 • การจัดการเรื่องการเงิน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการ

 

 

และเล่มที่ 2 คือ หนังสือธรรมะ คือ คู่มือมนุษย์  ท่านพุทธทาสได้บรรยายเรื่องอันสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้ และควรจะปฏิบัติตามให้ได้ จึงจะไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ผู้อ่านจะได้ทราบถึงเคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุขทางใจ ไม่ว่าชาวโลกเขาจะวุ่นวายกันอย่างไร

                ทั้งนี้ก็เนื่องจากหลักธรรมที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้พบกับความเป็นอิสระทางใจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณไม่เคยได้พบมาก่อน และยังชี้ให้เห็นด้วยว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไร และผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษ "คนจนคนรวยเพราะกรรมเก่าจริงหรือ?" โดย คุณปุ่น จงประเสริฐ ผู้เรียบเรียงหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ มารวบรวมไว้อีกด้วย สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านไม่ควรพลาด!

 

สำหรับภาพยนตร์  ดร.ยุพา กล่าวว่า ชอบดูแนวตลก Comedy เพื่อผ่อนคลายสมอง

ศิลปะวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ คือ งานศิลปะภาพวาดสีน้ำ สมัยเรียนถ่ายภาพและภาพยนตร์ ที่เทคนิค กรุงเทพ ชอบไปเดินชมตามงานต่างๆ จนเพื่อนสงสัยแทนที่จะไปเดินชมนิทรรศการภาพถ่าย กลับไปเดินชม งานศิลปะภาพวาดเสียนี่ เคยชอบชนิดไปสมัครเรียน เข้าคอร์ส อุปกรณ์เต็มไปหมด และก็ไม่ได้จับอีกเลย มาร่วม 15 ปี ด้วยภาระงานที่มากขึ้น และคิดว่าเมื่อเกษียณจะกลับไปเรียนต่อ

 

 

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ