หนังสือเด็ก ปลูกฝัง การยอมรับ เข้าใจความแตกต่าง

เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

24 มิถุนายน 2565

หนังสือเด็ก ปลูกฝัง การยอมรับ เข้าใจความแตกต่าง

        ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสังคม ทุกพื้นที่บนโลกนี้ ล้วนมีความแตกต่างกันในทุกมิติ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ การใช้ชีวิต การเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ตัดสิน ไม่เห็นแก่ตัว การช่วยเหลือซึ่งกันและกันกัน ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญ นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ทีเราทุกคนควรมี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

       การปลูกฝังลูกให้เข้าใจและรับมือกับความแตกต่างนั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้เด็กสามารถรับมือ เพราะทุกคนและสิ่งต่างๆ บนโลก ไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ตามที่ใจต้องการ แม้กระทั่ง ตัวเอง คนในครอบครัว หรือคนรอบข้างเองก็ตาม  หนังสือที่จะแนะนำ เป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็ก 2 ภาษา ซึ่งจะช่วยสื่อสาร ให้เด็ก ๆ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

ป๊ะป๊าของฉันเท่ที่สุดในจักรวาล

 

      คุณพ่อมีหลายแบบ ทั้งนิสัย ท่าทาง การกระทำของคุณพ่อแต่ก็คนก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็ แสดงออกเก่ง บางคนเหมือนฮีโร่ บางคนฉลาด บางคนดูแลเก่ง บางคนตลก บางคนมีความคิดสร้างสรรค์ และอีกมากมาย ในตัวคุณพ่อคนหนึ่ง ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งลักษณะนิสัยนี้ แต่มีหลายลักษณะในนี้ปะปนกันไปในตัวคุณพ่อแต่ละคน  เราควรเข้าใจในตัวตนคุณพ่อของเรา และให้คุณค่ากับความเป็นตัวของตัวเองของสมาชิกในครอบครัว

 

 

     คุณแม่ทุกคนล้วนแต่อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก ๆ ทั้งนั้น คุณแม่เสียสละหลายอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุข  แม้กระทั่งสัตว์ เช่น คุณแม่ช้างอุ้มท้องลูกถึงสองปี คุณแม่จระเข้คาบลูกไว้ในปากเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูก คุณแม่สิงโตสนให้ลูกล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดของลูกในอนาคต และอีกมากมาย บทบาทความเป็นแม่ในแต่ละบริบท ล้วนมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป หากเราไม่ฝึกใจให้ยอมรับพฤติกรรมส่วนตัวของกันและกัน หรือของผู้อื่นในครอบครัวได้ ย่อมทำให้เรามีความทุกข์

 

 

      วันเกิดเป็นอีกวันพิเศษที่เราได้ลืมตาขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้ มันเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัว มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง และเป็นวันที่รู้สึกสนุกมาก แต่ในแต่ละที่บนโลกนั้น ก็มีการเฉลิมฉลองวันเกิดที่แตกต่างกัน เราไปดูกันว่าแต่ละที่บนโลก เฉลิมฉลองวันเกิดของเขาอย่างไร ทำให้เด็กเรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม แต่ละสังคม  เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมที่หลากหลายนี้ด้วยความเข้าใจ เพื่อที่ลูกน้อยจะสามารถทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุด

 

มาช่วยโลกใบนี้ด้วยมือของเรากันเถอะ

 

     เมื่อเราอยู่ร่วมกันบนโลกด้วยความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกันแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยปลูกฝังเด็ก ๆ ให้ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ของเรา ทั้งในเรื่องมลพิษ ขยะ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หากทุกคนบนโลกร่วมด้วยช่วยกัน จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ต่อไปได้มากยิ่งขึ้น 

 

 

Share: | View : 230