ข้อดีของการอ่านออกเสียง

การอ่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเงียบ ๆ

17 เมษายน 2563

ข้อดีของการอ่านออกเสียง

     ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ การระบาดของโรคโควิด ที่เราหลายคนจำเป็นต้องอยู่บ้านและทำกิจกรรมที่บ้านมากขึ้น คงทำให้หลายคนเกิดความตึงเครียด เบื่อหน่าย เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของตัวเอง ลองหยิบหนังสือที่ดองไว้ขึ้นมาสักเล่ม และเปิดอ่านโดยการออกเสียง โดยที่คุณไม่ต้องท่องไปในโลกแห่งความเงียบเพียงลำพัง คุณอาจค้นพบพลังที่กระตุ้นตัวเองมากยิ่งขึ้น

      ซึ่งจริงๆ แล้วการอ่านออกเสียงมีประโยชน์อย่างมาก

 

 • อ่านออกเสียงเป็นการกระตุ้นสมอง
  เมื่อเราอ่านออกเสียง สมองส่วนที่ควบคุมการคิดการเรียนรู้จะถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้น

 

 • อ่านออกเสียง ทำให้การพูดออกเสียงชัดเจน
  การอ่านออกเสียงบ่อยๆ เป็นการฝึกบังคุบลิ้นและรูปปาก ทำให้อ่านออกเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าเป็นเด็กเล็กได้ฝึหอ่านออกเสียงบ่อยๆ จะทำให้พูดชุดเร็วยิ่งขึ้น

 

 • การอ่านออกเสียง เราจะจดจ่อกับสิ่งที่อ่านมากขึ้น
  โดยไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ารอบข้าง เหมาะสำหรับนักเรีบยนที่เริ่มฝึกจับใจความ เพราะสมาธิทั้งหมดจะใช้ไปกับตัวหนังสือที่เห็น การอ่าน และเสียงที่ได้ยิน

 

 • เมื่อเราอ่านออกเสียง เราจะได้ยินเสียงที่อ่านไปด้วย
  ทำให้สามารถจดจำคำหรือเนื้อเรื่องได้มากกว่าการอ่านในใจ

 

 • เมื่อเราอ่านออกเสียง หูจะได้ยินเรื่องราวนั้น แล้วส่งผ่านไปยังสมอง
  สมองจะถูกกระตุ้นให้คิดตามไปด้วย ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ง่ายกว่า

 

 

Share: | View : 3,008