ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่งและการรับมือกับลูกช่วงวัยรุ่น

รีวิวหนังสือ 50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด

17 มีนาคม 2563

ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่งและการรับมือกับลูกช่วงวัยรุ่น

 

ฟัง Podcast ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่งและการรับมือกับลูกช่วงวัยรุ่น
สรุปจากหนังสือ 50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด ตอนนี้จะเป็นเรื่องการทำให้ลูกเรียนเก่ง และการรับมือกับลูกในช่วงวัยรุ่น

 

 

Share: | View : 766