เจ๋งในแบบของจอห์น : เรื่องราวของเด็กชาย ผู้มีภาวะออทิสติก

เจ๋งในแบบของจอห์น

 

        ออทิสติกไม่ใช่โรค แต่เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการนั่นแปลว่าเด็กที่มีภาวะออทิสติกอย่างจอห์นจะมีพัฒนาการที่แตกต่าง โดยเฉพาะด้าน ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มทางสังคม หนังสือภาพเล่มนี้แสดงให้เห็น ชัดเจนว่าจอห์นไม่ได้เป็นเด็กที่แตกต่างเพราะว่าเขาเลือกหรืออยากให้เป็น แต่เพราะเขาไม่รู้วิธีอื่นต่างหาก จอห์นหลีกลี้เข้าไปอยู่ในโลกของตัวเอง เพราะ มันเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกว่าสบายใจและปลอดภัยในโลกใบนั้นไม่มี “คํา” ที่เขา ไม่เข้าใจ ไม่มีสิ่งเร้าที่ทําร้ายเขา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะปรับตัว

 

        ถ้ามองจากภายนอก เด็กที่มีภาวะออทิสติกจะดูไม่แตกต่างจากเด็ก วัยเดียวกันเลย นั่นคือเหตุผลที่ทําให้คนมักจะคิดกันว่า “พวกเขาไม่มีอะไร ผิดปกติ” แต่กลับไปตําหนิพ่อแม่ว่า “เลี้ยงลูกไม่เป็น” ทําให้สภาพจิตใจของ พ่อแม่ยิ่งย่ําแย่ลงไปอีก ทั้งที่ตนเองพร้อมจะช่วยลูกทุกอย่าง แต่อาจไม่รู้วิธี เพราะทุกวันนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือทั้งพ่อแม่และเด็กออทิสติกน้อยมาก เหลือเกิน

 

        จอห์นผู้เกิดมาพร้อมกับความแตกต่าง ที่แสดงให้เห็นตั้งแต่แรกเกิด ทั้งอาการงอแง ไม่ยอมให้อุ้ม ไม่ให้หอม ไม่ยิ้ม พี่สาวสองคนสังเกตุเห็นอาการเหล่านี้ของน้องชาย
และเมื่อจอห์นโตขึ้นจนเข้าวัยเรียน คุณครูสังเกตได้ถึงความแตกต่าง จอห์นไม่เข้ากลุ่ม ไม่เล่นกับเพื่อน พูดคุยไม่รู้เรื่อง นั่นเพราะจอห์นมีความกังวลต่อโลกภายนอก ไม่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อสาร และรู้สึกสงบกว่าเมื่ออยู่ในโลกของตนเอง


       ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าจอห์น เป็นออทิสติก ความรักความเข้าใจจากครอบครัวและคนรอบข้างจะช่วยเหลือจอห์น

 

       แม้จอห์นจะยังคงแตกต่าง แต่จอห์นก็จะสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้

 

       เรื่องราวของจอห์นชี้ให้เห็นว่า เด็กออทิสติกไม่ได้มีความ “บกพร่องใน บางด้าน” แต่พวกเขามีความสามารถพิเศษบางอย่างที่เหนือกว่าเด็ก “ปกติ ตัวอย่างเช่น จอห์นในเรื่องนี้เป็นนักคณิตศาสตร์ที่โดดเด่น ขณะเดียวกันนน เด็กออทิสติกคนอื่นๆ อาจเป็นนักดนตรีที่เยี่ยมยอด เป็นศิลปิน หรืออาจมคร เชี่ยวชาญสูงทางเทคนิคบางสาขา

 

        อ่านเรื่องของจอห์นแล้วพ้องกับชีวิตของใครอีกหลายคน หนังสือเล่มนี้คงพอช่วยให้เข้าใจเด็กออทิสติก และหวังว่าผู้ที่ได้เข้าใจภาวะออทิสติกแล้วจะช่วยให้พวกเขาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆในสังคมได้

 

        เจ๋งในแบบของ “จอห์น” จะช่วยให้เราทุกคนเข้าใจลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติกในมุมที่แตกต่าง เพื่อที่ว่า “เด็กพิเศษ” เหล่านี้จะมีโอกาสได้เป็น ส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง และเมื่อถึงวันนั้น โลกของเราจะยิ่งสมบูรณ์และ สวยงามสําหรับทุกคนอย่างแน่นอน

    

สั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://bookonline.praphansarn.com/home/detail/454

 

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ