บก. ปริทัศน์เดือนสิงหาคม : พ.ศ. 2561

บก. ปริทัศน์เดือนสิงหาคม

 

     นักการศึกษาที่แท้ ย่อมรู้ดีว่า การศึกษาของหนึ่งปัจเจก ควรเริ่มต้นแม้กระทั่งอบอุ่นอยู่ในครรภ์มารดา ฉันใดก็ฉันนั้น การปลูกฝังมนุษย์แต่ละคนให้รักการอ่าน อันเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง ของการปลูกปัญญาให้พลเมืองแต่ละชาติแต่ละท่าน เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและฉลาดเฉลียว

     ล่าสุด ฯพณฯ อานันท์ ปัญยารชุน ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การศึกษาที่พึงประสงค์ สำหรับอนาคตของสังคมไทย” ในงานครบรอบทำบุญวันเกิดครบสี่ปีของ Elite+ แมกกาซีน (ชนิดคุยกันวงในก่อนขึ้นเวที) ว่าแท้จริง พ่อแม่ก็ต้องมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการดูแลการศึกษาปฐมวัยของลูก บก.บัญชร เลยลากความต่อจากคำพูดท่านว่า ต้องหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ต่อเนื่องไปจนเติบโตจนเด็กรักการอ่านด้วยตนเองนั้นแล

     การที่พลเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่รักการอ่าน หรืออ่านหนังสือดีๆ กันไม่เป็น ต้องแก้กันที่ต้นเหตุ ไม่ทราบว่าจะสายเกินไปหรือไม่ เพราะตอนนี้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว คู่สมรสรุ่นใหม่ จะตระหนักเรื่องนี้หรือไม่ ยากจะคาดเดายิ่ง นอกจากต้องมีการวิจัยและการลงทุนจริงจังในกรณีนี้โดยด่วนแล้ว ต้องวางแผนแม่บท กำหนดยุทธศาสตร์โดยองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับชาติ ที่ไม่พึ่งภาครัฐบาลเป็นหลักก็ว่าได้ น่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเห็นหน้าเห็นหลังค่ะ

     ฟังดู บก.บัญชร ดูจะมีอคติกับภาครัฐมาก แต่นั่นคือความเป็นจริงในอดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมา แต่อนาคตยังแก้ไขได้ ถ้าผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลให้เป็นเช่นนี้ บก.บัญชร ขอให้โปรดดูประเทศอินเดียเป็นตัวอย่าง ว่าท่านบัณฑิตเรืองนาม “เนห์รู”  ได้วางรากฐานการอ่านระดับโครงสร้างไว้เช่นไร คนอินเดียจึงมีหัวคิดประดิษฐ์สารพัดซอร์พแวร์ได้แพร่หลายไปทั่วโลก

     ของขวัญเดือนแห่งวันแม่ของไทยศกนี้ จาก บก.บัญชร อาจฟังดูขึงขังจริงจัง แต่ก็ยังคงความหวังการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าวันนี้ แม้จะมีผู้รับฟังจำนวนน้อยก็ตามค่ะ

 

.

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ