ทำไมเอกสารของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ถึงได้ตีพิมพ์กว่า 450 ฉบับ : ลองมาใช้วิธีคิดของไอสไตน์สร้างสรรค์ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

ทำไมเอกสารของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ถึงได้ตีพิมพ์กว่า 450 ฉบับ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบิลที่หลายๆคนรู้จักในฐานะผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพ เขาอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่เด่นชัดของ Content Marketing แม้ว่าไอสไตน์ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตแต่เขาก็เป็นบุคคลที่สร้างและตีพิมพ์เอกสารทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 300 ฉบับและเอกสารที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีก 150 ฉบับ โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและวิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ารวมกัน ทำให้ความคิดของไอสไตน์แหวกออกจากการคิดแบบเดิมๆและเปลี่ยนแนวคิดทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน ดังนั้น ลองมาใช้วิธีคิดของไอสไตน์สร้างสรรค์ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หัวใจหลักของ Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือการรู้ลึกและรู้อย่างถ่องแท้ คุณมีวุฒิหรือประสบการณ์อะไรที่สามารถอ้างอิงถึงความเชี่ยวชาญของคุณและมันดีเพียงพอสำหรับผู้ฟังหรือไม่ ทั้งนี้ความชำนาญเฉพาะด้านของคุณจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภาคธุรกิจและวิจารณ์ได้อย่างเฉียบคม

2. กล้าเสนอความคิดแปลกใหม่หรือมีจุดยืนชัดเจน
ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ท้าทายวิธีคิดในยุคของเขามาแล้ว ดังนั้น สำหรับนักการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสนอเนื้อหาที่สดใหม่และความคิดใหม่ๆที่สามารถกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การสร้างคอนเท้นท์อาจพิจารณาจากคำถามเหล่านี้ด้วย 1. ประเด็นสำคัญถึงขั้นต้องนำเสนอหรือไม่ 2. ผู้อ่านจะเข้าใจหรือเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 3. ธุรกิจจะก่อทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ 4. องค์กรจะต้องเลือกข้างทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ 5. มีข้อมูลหรือวิธีการ/ขั้นตอนตัดสินใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องถกเถียงกันภายในองค์กรเพื่อค้นหาความต้องการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและแบรนด์

3. สามารถอินทิเกรต โยงเรื่องราว ไปยัง Content Marketing
ไอสไตน์ใช้การยกตัวอย่างเพื่ออธิบายทฤษฎีของเขาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่ายขึ้น เช่นเดียวกันกับคุณควรขมวดเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งสามารถทำให้คนโยงเรื่องเข้ากับ Content Marketing ของคุณได้ง่ายขึ้น

4. อธิบายด้วยภาษาง่ายๆและชัดเจน
เช่นเดียวกับไอสไตน์ที่ไม่ยึดติดเทคนิคมากเกินไป ทำให้คนธรรมดาก็สามารถเข้าใจงานเขียนของเขาได้ อย่าพูดและเขียนโดยใช้คำศัพท์่ทางการ แต่ให้พูดด้วยภาษาเ้ข้าใจง่ายๆ ทรงพลังที่สุด

5. เชื่อมโยงจุดเด่นของแบรนด์กับ Content Marketing ของคุณ
การเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและบิดาของฟิสิกส์สมัยใหม่ทำให้งานเขียนของไอสไตน์เป็นที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นหันกลับมาที่สินค้าของคุณมีจุดขาย หรือ จุดยื่นของแบรนด์ที่ช่วยสนับสนุน Content Marketing หรือยัง ? นอกจากนี้ต้องมีแผนเพื่อโปรโมต Content และสร้างอิทธิพลต่อตลาดหลักของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไอสไตน์เป็นนักเขียนที่เก่งกาจที่พยายามนำเสนอความคิดต้นฉบับและส่งต่อด้วยการอธิบายอย่างชัดเจน ดังนั้น นักการตลาด Content จึงต้องมีความคิดที่ไหลลื่นและพยายามอธิบายเรื่องยากๆด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ฟังตามกระบวนวิธีของไอสไตน์

 

See more at: http://www.brandbuffet.in.th

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ