ผลงานที่ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 1 - 8

Chommanard Book Prize

27 พฤษภาคม 2563

ผลงานที่ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 1 - 8

       วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลากรูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้อ่านให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริงที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันมากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชายก็ตาม อย่างไรก็ดี โลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิงจะมีรายละเอียดมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง  โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้น และดำเนินการสำเร็จต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 8 แล้วด้วยกัน 

 

 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 1

       รอยวสันต์  ผลงานของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

       เรื่องราวในอดีตของสี่สาวจีนโพ้นทะเล เข่ง เก๋ง โหว ไกว ที่อพยพเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพฯ เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทั้งสี่ได้เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านให้กับผู้มีฐานะ จนกระทั่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งต่างคนต่างแยกย้ายไปมีชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง เข่งและเก๋งยังอยู่ที่เมืองไทย ไกวไปอยู่ที่แคนาดา โหวไปอยู่ที่สิงคโปร์ เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีทั้งสี่คนก็อยู่ในวัยสูงอายุ และมีลูกมีหลานมากมายหลายคน วันหนึ่งทั้งสี่คนก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ความสนุกสนานและเรื่องเก่าๆ ในอดีตก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ผ่านการบอกเล่าของทั้งสี่คนให้คนรุ่นหลานฟัง และได้รับรู้ถึงมิตรภาพ ความรัก ความผูกพันที่ยังคงอยู่ในหัวใจของย่าทั้งสี่คน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามรางวัลชมนาดครั้งที่ 2

      ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน  ผลงานของ ธนัดดา สว่างเดือน

      เรื่องจริงของโสเภณีไทยคนหนึ่งที่ถูกความยากจนบีบบังคับให้จำต้องไปขายตัวแลกเงินในต่างแดน ก็ด้วยความหวังว่าครอบครัวจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการไปผจญชีวิตครั้งนี้ก็ทำให้ต้องเผชิญหน้ากับความสุข ความเศร้า ความเหงา ความรัก และบทพิสูจน์หลายอย่างที่ท้าทายความเป็นมนุษย์สำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ามกลางโลกที่โหดร้ายเหลือ ซึ่งผู้เขียนถ่ายทอดออกมาได้ด้วยลีลาชวนติดตาม ทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกรันทดท้อไปกับชีวิต แต่กลับเฝ้าลุ้นไปกับเรื่องราวแต่ละหน้า แต่ละตอนด้วยความอัศจรรย์ใจรางวัลชมนาดครั้งที่ 3

      พฤกษามาตา  ผลงานของ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

      เขียนขึ้นจากประสบการณ์โดยตรง ด้วยหวังว่า...แม่ผู้มีชีวิตที่อัศจรรย์สร้างคุณูปการต่อโลก ประดุจต้นไม้เติบโต หยั่งรากลงลึก ยึดผืนดินมั่น ชูลำต้นกิ่งใบ สร้างร่มเงาให้โลกร่มเย็น เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน เป็นแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งทรัพยากร สร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสวยงาม สร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น แก่ทุกมวลชีวิต...ควรจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้คนเดินรอยตาม หรืออนุโมทนาในความดี ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ที่แม่ได้กระทำต่อลูกและต่อโลกฉันใด แม่ผู้มีชีวิตหล่นลงไปในเงามืดดำ จาก โลภ โกรธ หลง หรือ อื่นใด จากเงื่อนไขชีวิตที่บังคับ เฉกเช่นต้นไม้ที่ไม่อาจเติบโต เปราะบางหักง่าย จนอาจเกิดอันตรายแก่ผู้คนที่อาศัยร่มเงา...ก็ควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้งเป็นตัวอย่างที่สอนใจ ไม่ให้แม่คนอื่นๆ เดินตามรอยไปฉันนั้น
 

       ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน  ผลงานของ สิริญรำไพ ประพันธุ์ทวี

       บอกเล่าเรื่องราวความใฝ่ฝันความหวังการรอคอยการมุ่งแสวงหารวมถึงการคาดหวังของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินอีสานของประเทศไทยที่ต้องใช้ทั้งความอดกลั้นอดทนต่อสู้และให้กำลังใจตัวเองมากกว่าหลายคนบนโลกใบนี้ เส้นทางเดินชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหามีทุกข์มีสุขมีสมหวังและผิดหวังเปรียบเหมือนท่วงทำนองของดนตรีหลายชนิดผสมผสานกันไปมาทั้งลูกทุ่งลูกกรุงบลูส์แจ๊สเรกเก้จนถึงฮาร์ดคอร์พังค์ครบรสก็ว่าได้ มองแง่บวกก็อาจคิดได้ว่าเป็นความโชคดีของชีวิตหนึ่งที่ได้เต้นรำไปกับจังหวะของดนตรีหลายแบบหลายแนวมันไม่ซ้ำซากจำเจดีแล้วมันยังทำให้มีความตื่นเต้นเร้าใจพร้อมการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชีวิตและจิตวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากสิ่งเร้าต่างๆที่ก่อกวนอยู่รอบๆตัวเราทุกเมื่อเชื่อวัน หากก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลุดพ้นจากท่วงทำนองเหล่านั้นได้ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงพอ... "ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน" เสมือนเป็นบันทึกชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้เดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งร้ายทั้งดีมีหลายมุมที่น่าเรียนรู้สามารถหยิบบางส่วนหรืออาจจะหยิบมาทั้งหมดแล้วนำมาประกอบและปรับใช้ในชีวิตประจำวันประจำเดือนประจำปีกระทั่งประจำใจของตัวเองก็ได้ไม่ผิดกฎกติกาแต่ประการใด


รางวัลชมนาดครั้งที่ 4
      เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน  ผลงานของ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร 
      เรื่องราวของแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2550 โดยฝ่ายโจทก์ได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า เธอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้คนไข้ถึงแก่ความตาย ตลอดการต่อสู้คดี เธอพยายามพิสูจน์ตนให้คู่กรณีและทุกคนได้เข้าใจข้อเท็จจริง โดยหวังว่าความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจในการทำหน้าที่จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นข้อกล่าวหาได้

       สายรุ้งกลางเมือง  (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1)  ผลงานของ นีรา

      เรื่องราวของนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าอย่างพ่อที่ทำงานเพื่ออุดมการณ์ จนทำให้ลูกสาวห่างเหินและไม่เข้าใจพ่อ แต่เมื่อโตขึ้นเธอทำงานเป็นบล็อกเกอร์เขียนรีวิวสินค้าตามใบสั่ง ถึงแม้เธอไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแต่สิ่งที่ทำอยู่คือการหลอกลวงผู้อื่น เธอจึงมองย้อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้น และอ้อมกอดของพ่ออีกครั้ง สำหรับเธอครั้งนี้มันคงจะไม่สายเกินไปรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 

      ขังหญิง  ผลงานของ ธนัดดา สว่างเดือน 

      เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานเป็นเวลากว่า 3 ปีเธอได้เรียนรู้สัจธรรมชีวิตจากการใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบที่รัดกุมท่ามกลางเพื่อนร่วมชะตากรรมอีก หลายร้อยชีวิตที่ต่างคนต่างก็ต้องต่อสู้ชีวิต และหาทางเอาตัวรอดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือแม้ กระทั่งเรื่องราวชีวิตคนรอบข้าง ก็ได้สร้างมุมมองความคิดเกี่ยวกับชีวิตจริงของมนุษย์แก่เธอได้เป็นอย่างดี ...ขังหญิง เล่มนี้ สะท้อนให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความยากลำบากของชีวิตผู้ต้องขังที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอา ตัวรอดอยู่ทุกเมื่อ แม้โลกหลังกำแพงนี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าหากวันหนึ่ง คุณทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งใจ หรือเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบก็ตาม ความผิดพลาดนั้นก็อาจทำให้คุณต้องก้าวเข้าสู่โลกมืดแห่งนี้ เป็นเดือน เป็นปี หรือร้ายที่สุด...อาจจะต้องอยู่ไปตลอดชีวิต

      สองชีวิตหนึ่งใจ (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1)  ผลงานของ พิศมัย ไชยสิทธิ์ นามปากกา ไหมพรม

      เมื่อลูกที่เกิดมาด้วยความไม่ตั้งใจและความไม่พร้อม ซํ้าร้ายยังมีอาการ Autistic spectrum disorder (ADS) หรือที่เราเรียกว่า “ออทิสติก” หรือที่เราเรียกว่า “เด็กพิเศษ” ที่ทำให้หนูน้อยมีพัฒนาการบางอย่างช้ากว่า เด็กทั่วไป หลายครั้งที่ผู้เป็นแม่พยายามพาลูกของเธอไปรักษา บำบัด รวมทั้งความคิดที่จะนำไปฝากไว้กับญาติ แต่ความรักความผูกพันทางสายเลือดมิอาจพรากความเป็นแม่ลูกออกจากกันได้ แต่ก็เหมือนเคราะห์ซํ้ากรรมซัด เมื่อพ่อของหนูน้อยได้มีครอบครัวใหม่ ทำให้สองแม่ลูกต้องต่อสู้ชะตากรรมไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง สองชีวิตหนึ่งใจ จะพาผู้อ่านไปสัมผัสชีวิต ความคิดและพัฒนาการของเด็กพิการที่เติบโตมาด้วยความรัก ที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เรื่องราวชีวิตจริงที่ช่วยสร้างมุมมองดีๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการคนอื่นๆ ได้ก้าวข้าม ขีดจำกัดศักยภาพทางกายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์


รางวัลชมนาดครั้งที่ 6

       ความฝันของฉันทนา  (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1)  ผลงานของ จันทรา รัศมีทอง

       ผลงานสารคดีที่เล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อทั้งๆ ที่ใจรักจะเรียนเพราะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เล่าเรียนตามวิถีของครอบครัวจีนที่ลูกสาวโดยเฉพาะลูกสาวคนโตมักจะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เรียนสูงๆ เธอต้องไปเป็น สาวโรงงานเย็บผ้าเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว วิถีของสาวโรงงานเย็บผ้าที่มีทั้งมิตรภาพและการแข่งขัน การเรียนรู้และการอยู่รอดถูกเล่าควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองไทย เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญหลายช่วงเวลานับตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ล้วนมี “ฉันทนา” หรือสาวผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านั้น เรื่องเล่าของปัจเจกบุคคลจึงสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองอย่างน่าสนใจ ผู้เขียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความพยายาม และความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ จากสาวโรงงานที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน ถึงแม้โชคชะตาจะไม่เป็นใจ แต่มีความบากบั่น มุมานะ ทำให้ความฝันของตนปรากฏเป็นจริง…ต้นไม้แห่งความตั้งใจในการทำดีของผู้เขียน จึงผลิดอก ออกผลและ พิสูจน์ให้เธอกลายเป็นนักเขียนได้สำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์และน่าชื่นชม


รางวัลชมนาดครั้งที่ 7

       โลกคู่ขนาน   (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1) ผลงานของ คณา คชา

       เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ผู้คนในครอบครัวหมุนรอบจักรวาลของตัวเอง ขณะเดียวกันตัวเธอก็มีสถานะหลากหลาย นอกเหนือจากความเป็นแม่ เป็นภรรยา หลายๆ ครั้งเธอมองโลกในมุมที่ต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นเธอเลือกใช้จักรวาลใดเป็นตัวแทนของเธอ บางครั้งเป็นลูกสาว บางครั้งเป็นแม่ บางครั้งเป็นภรรยา บางครั้งเป็นเด็กใสซื่อคนหนึ่ง หรือบางครั้งก็เป็นคนแปลกหน้าของตัวเอง สารคดีเรื่องนี้สะท้อนความคิดของผู้หญิงคนหนึ่งที่มองโลกอย่างตรงไปตรงมา สอดแทรกแง่มุมที่ชวนให้คิด และมุมมองความคิดที่คาดไม่ถึง

      ความงดงามของชีวิต (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 2) ผลงานของ แก้ว การะบุหนิง

      สารคดีที่บอกเล่าอาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับชุมชน เผยแง่มุมที่หลายคนยังไม่เคยทราบ หรือเข้าใจผิดมาตลอด ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานของพยาบาลซึ่งมีหลากหลาย ไม่ได้มีแค่ฉีดยา ทำแผล หรือเดินตามคุณหมอ ซึ่งผู้เขียนได้เล่าไว้ค่อนข้างละเอียด ด้วยลีลาสำนวนที่เป็นกันเอง บางตอนอ่านไปแล้วก็แอบอมยิ้ม แอบทึ่ง และแอบลุ้นตาม ทั้งนี้ก็ไม่ลืมที่จะสอดแทรกเนื้อหาวิชาการลงไปด้วย เรียกได้ว่าครบครันทั้งสาระ ความสุข ความเศร้า และความงดงาม ที่อัดแน่นรวมอยู่ในสารคดีเรื่องนี้รางวัลชมนาดครั้งที่ 8
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

 

 

Share: | View : 580