ทดสอบใช้งาน ai writer

www.ai-writer.com

10 ตุลาคม 2561

ทดสอบใช้งาน ai writer

              AI คืออะไร คำนี้เราได้ยินกันมานานแสนนาน อาจจะถี่หน่อยก็ช่วงที่ผ่านมา บอกได้เลยว่าเราใช้ AI อยู่ในชีวิตแทบทุกวันโดยไม่รู้ตัว เพราะมันแทรกซึมไปทุกภาคกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การผลิต การแพทย์ การคมนาคมและอีกหลายๆ ด้าน แม้กระทั่งการติดต่อสื่อสาร การตลาด การขาย และการบริการลูกค้า รวมไปถึงการเขียนบทความอีกด้วย แต่จะเขียนออกมาได้ดีขนาดไหนไปลองทดสอบกับเว็บไซต์ www.ai-writer.com

 

ใส่ Keywords หรือหัวข้อที่คุณต้องการ บวกกับอีเมลของคุณลงไป 

 

 

 

 

รอไม่กี่นาที ก็มีลิงค์บทความส่งเข้าเมลที่กรอกไว้ให้เรา ไหนลองไปเปิดอ่านกัน

 

 

 

โดยบทความที่ได้ก็จะประมาณนี้ 

 

Mark :" Falling in love" and" infatuation" are the same things that man !
Although not as intense as eros, the other forms of love add colour to my life as i meditate on them .
God's love for us, the foundation of all life and the power of creation, the best love we can ever strive to embody, emulate, surrender, is Agape : love without any conditions, unconditional love .

 

Jane reacts by insisting that her love for him is true, but not the type she wants .
Jane struggles with the choice between her heart's desire, with her conflicted factions of deep love and vibrant doubts, and what she thinks is best for her beloved .
Jane met Geraldine, as Virginia Woolf wrote a century later, with" the feeling that the old relationships had changed and the formation of new relationships" and she became her most important intimate attachment for the last quarter of her life .

 

You can be" in love" with your long-term partner without the intense feelings and passions of the early relationship .
If it happens in your relationship, it is certainly possible to turn on early flames and return to the feeling of being devoted and in love .

 

Nevertheless, it is one thing for the author to share every intimate detail of his own life, but to discuss in such great detail the incredible private information about his spouse .
Great book for all those who have fought for trust and intimacy and wanted to overcome them to heal their relationships, better take sex and really open up to the one they love .
If you like to read about women who don' t take control of their lives and wallowing in their self-pity, it's the book for you .

 

In addition to the cultural differences in understanding love, love ideas have changed considerably over time .
Intimacy is a form in which two people share confidences and different details of their personal lives, and is usually shown in friendship and romance or love matters .
Peck keeps love a combination of" concern for the spiritual growth of another" and simple narcissism .

 

It's about a woman who lets go of gendered messages she's been surrounded by her whole life, and communicate with her most authentic self .
Glenno's story of the resurrection of his marriage ( a story of a daring woman to get into his body, and a man who dares to come into his mind, and the two brave ones - with an outrageous courage - to trust each other ) is something beyond inspiration - it's epic .
Glenno and Craig have invited us to the messy, beautiful and difficult inner sides of their hearts and lives, and what we find is deeply inspiring .

 

Mohism emphasized that instead of adopting different attitudes towards different people, love should be unconditional and offered to everyone without regard to reciprocal arrangement, not only to friends, family and other confucians .
As Thomas Aquinas explains, Christian love is motivated by the need to see that others are successful in life, to be good people .
Tertullian wrote about love for enemies :" Our individual, extraordinary and perfect goodness is made up of love for Our enemies .

 

Everyone seems to be on the verge of a romantic love, but few of us realize that it is not timeless and universal, romantic love is in fact a modern construction that has emerged in tandem with the novel .
But there are many other ways to love, not all consistent or consonants with romantic love .

 

There are many types of love, but most people are looking for their expression in a romantic relationship with a compatible partner .
Failed relationships occur for many reasons, and the failure of a relationship is often a source of great psychological suffering .
Learn how to tolerate painful feelings and maintain intimacy by entering and leaving people and emotional states at will .
Shared activities and events of life connect us with potential virtual friends and their proximity to seal the deal - allowing us to take our support group into our pockets .

 

Messenger was a place where she could explore some of her indescribable emotional needs, where she was sure to fantasize and imagine other ways of loving .
In fact, there are many dating sims players who find the idea that they somehow fall in love with the characters in the game .
For Wild Rose, the intimacy with the virtual was something that could only be fully played between the screen and its imagination .
But playing Messenger Mystic has made me rethink my relationship with other virtual characters that I communicate with through my phone, such as Siri or Slackbot .

 

Countless well-intentioned friends, distant family members, hospital workers and strangers I met at parties reciting the famous five stages of pain : denial, anger, negotiation, depression and acceptance .
For years, I was obsessed with the idea of such an imaginary boat of life : by the desire to exchange my mother's fate for one of the many people I knew .

 

If you and your partner act more like friends or roommates than lovers, then you can lose the spark of being" in love ", says Bennett .

 

99     Love - Wikipedia

Love - Wikipedia

28     Love | Netflix Official Site

Love | Netflix Official Site

11     Love (TV Series 2016–2018) - IMDb TryIMDbProFree

Love (TV Series 2016–2018) - IMDb TryIMDbProFree

96     These Are the 7 Types of Love | Psychology Today

These Are the 7 Types of Love | Psychology Today

29     The Secret to Love Is Just Kindness - The Atlantic

The Secret to Love Is Just Kindness - The Atlantic

20     The Love Of My Life - The Sun Magazine

The Love Of My Life - The Sun Magazine

39     Love in the time of AI: meet the people falling for scripted robots | Technology | The Guardian

Love in the time of AI: meet the people falling for scripted robots | Technology | The Guardian

37     Relationships | Psychology Today

Relationships | Psychology Today

10     Loving Movie | Official Website | Trailers and Release Dates | Focus Features

Loving Movie | Official Website | Trailers and Release Dates | Focus Features

59     Loving vs. Being in Love: Jane Welsh Carlyle on Navigating the Heart’s Contradictions – Brain Pickings

Loving vs. Being in Love: Jane Welsh Carlyle on Navigating the Heart’s Contradictions – Brain Pickings

70     9 Differences Between Loving Your Partner And Being In Love With Them, According To Experts

9 Differences Between Loving Your Partner And Being In Love With Them, According To Experts

10     Four Ways to Love a Disappointing Church | Desiring God Desiring God Logo Close Arrow Modal Close Arrow Share Twitter Facebook Email (Filled) Share Tw...

Four Ways to Love a Disappointing Church | Desiring God Desiring God Logo Close Arrow Modal Close Arrow Share Twitter Facebook Email (Filled) Share Tw...

46     Love Lessons

Love Lessons

91     Love Warrior: A Memoir: Glennon Doyle, Glennon Doyle Melton: 9781250075734: Amazon.com: Books

Love Warrior: A Memoir: Glennon Doyle, Glennon Doyle Melton: 9781250075734: Amazon.com: Books

 

         ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องมีความถูกต้อง บทความที่เขียนโดย AI อาจจะตอบโจทย์ แต่ถ้าเป็นบทความที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึก อาจจะเขียนออกมาได้ไม่ลึกซึ้งเท่ากับที่มนุษย์เขียนออกมา ถ้าทำงานร่วมกันคงต้องให้มนุษย์ปรับสำนวนให้รู้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

 

Share: | View : 677