รายการเจตนาดี โดย วัชระ กรรณิการ์ : รายการเจตนาดี โดย วัชระ กรรณิการ์ คืนนี้ พบกับ การสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก นักเขียนรางวัลชมนาดครั้งที่ 4 พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร คุณหมอแห่งโรงพยาบาลแม่จัน ที่ถูกตราหน้าว่าเป็น "คุณหมอฆ่าคน" จนถูกฟ้องร้องในคดีอาญา กับกรณีหญิงคลอดบุตรเสียชีวิตด้วยสาเหตุน้ำคร่ำหลุดในกระแสเลือด ที่พบได้ในอัตตรา 1 ต่อ 80,000 คน

เครดิต : Maechan Hospital