เปิดตัวหนังสือปูนปิดทอง รายการศิลปะบันเทิง : บทประพันธ์ของ คุณกฤษณา อโศกสิน สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นได้จัดแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เผยโฉมให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล