คุ้ยข่าวบันเทิง น้ำผึ้ง ร่วมโครงการนิทานอาเซียน : บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมอบหนังสือชุด "นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา (Billingual ASEAN Series) ผนวก กิจกรรมบูรณาการ"

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมอบหนังสือชุด "นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา (Billingual ASEAN Series) ผนวก กิจกรรมบูรณาการ" ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 438 แห่ง และห้องสมุดประชาชนกว่า 40 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยก้าวทัน