ครอบครัวรักมหัศจรรย์ ของคุณจิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (แม่น้องเม่น) ตอนที่ 5

จากเด็กพิเศษกลายเป็นคนพิเศษ "ครอบครัวรักมหัศจรรย์"

20 กันยายน 2560


งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "ครอบครัวรักมหัศจรรย์" ของคุณจิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ (แม่น้องเม่น) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 -- 17.30 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์
Share: | View : 787