รายการ Book Variety พลิกหนังสือรางวัลชมนาด : รายการ Book Variety พูดคุยกับ คุณสิริญรำไพ(มาเรีย) ประพันธ์ทวี เจ้าของผลงาน ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน หนังสือรางวัลชมนาดครั้งที่ 3

รายการ Book Variety พูดคุยกับ คุณสิริญรำไพ(มาเรีย) ประำพันธ์ทวี เจ้าของผลงาน ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน หนังสือรางวัลชมนาดครั้งที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2556 ช่อง Nation Channel เวลา 17.30-18.00 น.