รายการผู้หญิงคนเก่ง ตอนที่ 1 : ตอน นักเขียนรางวัลชมนาด (รางวัลสำหรับนักเขียนหญิง)

ผู้หญิงคนเก่ง 9 ส.ค.56 ตอน นักเขียนรางวัลชมนาด (รางวัลสำหรับนักเขียนหญิง) แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข และ สิริญรำไพ (มาเรีย) ประพันธุ์ทวี ช่วงแรก รายการ ผู้หญิงคนเก่ง ออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 17.00น.-17.30น.