กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แถลงโครงการชมนาดครั้งที่4 : รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่4