ช่วง มูลพินิจ : ช่วง มูลพินิจ ศิลปินชั้นครู กล่าวถึง เฮียชิว และ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นในงานฉลอง 50 ปี ประพันธ์สาส์น

เครดิต : matichon tv