รางวัลชมนาดครั้งที่ 3 : บทสัมภาษณ์ คุณสิริญรำไพ(มาเรีย) ประพันธุ์ทวี แรงบันดาลใจในการเขียนก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน (รางวัลชมนาดครั้งที่ 3)