งานมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัด กทม.

จัดโดยธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

20 กันยายน 2560


ภาพบรรยากาศสด งานมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัด กทม. ใน "โครงการอมยิ้มกับนิทานสองภาษา" จากห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ จัดโดยธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
Share: | View : 786