งานมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัด กทม. : จัดโดยธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

ภาพบรรยากาศสด งานมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัด กทม. ใน "โครงการอมยิ้มกับนิทานสองภาษา" จากห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ จัดโดยธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น