รายการ Smart Money : ประพันธ์สาส์นหน้าสำคัญของวงการหนังสือไทย

อาทร เตชะธาดา ให้สัมภาษณ์ในรายการ Smart Money วันที่ 30 ส.ค.2551 หัวข้อ "ประพันธ์สาส์น - หน้าสำคัญของวงการหนังสือไทย"