หนังสือแปลของ ติช นัท ฮันห์ โดย รสนา โตสิตระกูล : งานครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น

การเสวนา "หนังสือแปลของ "ติช นัท ฮันห์" โดย รสนา โตสิตระกูล

ดำเนินรายการโดย คุณอาทร เตชะธาดา


ภายในงานครบรอบ 60 ปี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

วันที่ 28 มี.ค. 65 ณ สถานีกลางบางซื่อ