โครงการมอบหนังสือ ชวนน้องรักษ์โลก รักษ์ชีวิต กับความพอเพียง : ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต

โครงการมอบหนังสือ “ชวนน้องรักษ์โลก รักษ์ชีวิต กับความพอเพียง” โครงการมอบหนังสือ “ชวนน้องรักษ์โลก รักษ์ชีวิต กับความพอเพียง” ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดกิจกรรม “ชวนน้องรักษ์โลก รักษ์ชีวิต กับความพอเพียง” ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดที่ขาดแคลนหนังสือในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 400 แห่ง รวมมูลค่า 8,000,000 บาท โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม