งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลชมนาด ครั้งที่ 10

ประเภทนวนิยาย

26 เมษายน 2565


 

งานการประกาศผลรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ครั้งที่ 10 นี้ เป็นงานที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของนักเขียนสตรีไทยทั้งนักเขียนมืออาชีพและมือใหม่ให้เข้าสู่ระดับสากล โดยในปีนี้งานประกาศผลรางวัลได้จัดขึ้นในรูปแบบของ Lively New Normal ผ่านระบบ Zoom 

Share: | View : 103