โครงการมอบหนังสือชุด หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ : ธ.กรุงเทพ ร่วมกับ ประพันธ์สาส์น มอบหนังสือให้ 400 โรงเรียน

 

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการมอบหนังสือชุดพิเศษเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 7 ล้านบาท