หนังสั้น ความฝันสร้างโอกาส

กล้าที่จะฝันสักวันความฝันจะเป็นความจริง

26 เมษายน 2565


หนังสั้น "ความฝันสร้างโอกาส" 

กล้าที่จะฝันสักวันความฝันจะเป็นความจริง อยากให้ทุกคนกล้าออกมาตามหาความฝันและจินตนาการ เพื่อชีวิตที่เลือกได้ หนังสั้น จัดทำโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนอ่านหนังสือ โดยมอบหนังสือชุดพิเศษเสริมประสบการณ์ชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปี ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ”

Share: | View : 111