การเตรียมตัวในฐานะพ่อแม่

รีวิวหนังสือ 50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด

10 มีนาคม 2563


 

       การเตรียมตัวในฐานะพ่อแม่ โดยช่อง Nopadol's Story
       รีวิวหนังสือ 50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด ที่เขียนโดยคุณแอกเนส ชาน
       ตอนนี้จะเป็น 8 แนวคิดในการเตรียมตัวในฐานะพ่อแม่ เป็นข้อคิดที่ดีที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้

 

 

 

Share: | View : 1,703