ฝึกหัดการเขียนในสิ่งที่สัมผัสรู้ (รับรู้ ในรู้สึก)

โดยคุณวีระพร นิติประภา

10 ธันวาคม 2562


ฝึกหัดการเขียนในสิ่งที่สัมผัสรู้ (รับรู้ ในรู้สึก) โดยคุณวีระพร นิติประภา นักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์ 2 สมัย
ในงานอบรม การเขียนนวนิยายด้วยกระบวนทัศน์แห่งการสร้างสรรค์ใหม่ทางวรรณศิลป์

 

จัดโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Share: | View : 479