การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) อย่างไรให้น่าซื้อ/ขายลิขสิทธิ์

งานสัมมนาตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2

20 กันยายน 2560


งานสัมมนาตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2

หัวข้อ การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) อย่างไรให้น่าซื้อ/ขายลิขสิทธิ์

โดยคุณวสุรีย์ พิศุทธิ์สินธพ

ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายผลิต Monster Book Co.,Ltd & Library Monster Co.,Ltd

Share: | View : 984