การวางแผนจัดนัดหมายล่วงหน้า และ Know How ที่ต้องรู้ในการซื้อ/ขายลิขสิทธิ์

งานสัมมนาตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2

20 กันยายน 2560


งานสัมมนาตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2

- การวางแผนจัดนัดหมายล่วงหน้า สำหรับงานซื้อ/ขายลิขสิทธิ์

- Know How ที่จำเป็นต้องรู้และใช้ในการซื้อ/ขายลิขสิทธิ์

วิทยากร : คุณจารุวรรณ อรรฆยาวุธ ผู้จัดการส่วนธุรกิจต่างประเทศและลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์อมรินทร์

Share: | View : 875