การเขียน Company Profile อย่างไรให้น่าสนใจ

งานสัมมนาตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2

20 กันยายน 2560


งานสัมมนาตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2 การเขียน Company Profile อย่างไรให้น่าสนใจ

- การเขียน Company Profile สำหรับซื้อขายลิขสิทธิ์

- การเขียน Company Profile สำหรับกู้เงินธนาคาร

วิทยากร : คุณชาตรี ลีศิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์ Animag และ คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

Share: | View : 886