เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้

ธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และร้านนายอินทร์หาดใหญ่ มอบหนังสือโครงการ “เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้” มุ่งปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน

20 กันยายน 2560


ธนาคารกรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และร้านนายอินทร์หาดใหญ่ มอบหนังสือโครงการ “เปิดโลกภาษา ปันความรู้ สู่ห้องสมุด : เพื่อน้องจังหวัดภาคใต้” มุ่งปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน พร้อมพัฒนา IQ ควบคู่กับ EQ เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนในชนบท
Share: | View : 847