ผู้ชนะเลิศรางวัลชมนาดครั้งที่ 3 ข่าวข้นรับอรุณ ทาง Nation Channel Social TV

ช่วง ตอมแมลงวัน ทาง Nation

26 กรกฎาคม 2556

ผู้ชนะเลิศรางวัลชมนาดครั้งที่ 3 ข่าวข้นรับอรุณ ทาง Nation Channel Social TV

ผู้ชนะเลิศรางวัลชมนาดออกรายการข่าวข้นรับอรุณ ช่วง ตอมแมลงวัน ทาง Nation Channel Social TV ออกอากาศสด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00น. - 08.00น. ออกอากาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2556

 

 

Share: | View : 825