ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการรางวัลชมนาดครั้งที่ 6

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6 (NON-FICTION)

08 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการรางวัลชมนาดครั้งที่ 6

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6 (NON-FICTION)

 

ตามที่คณะจัดการประกวด “ โครงการประกวดรางวัลชมนาดครั้งที่ 6 ” อันประกอบไปด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นยึดหลักเพื่อการสนับสนุนนักเขียนสตรีให้ก้าวสู่สากลเปิดรับผลงานของนักเขียนหญิง ในสโลแกนของรางวัล The Best of Non-Fiction มาตั้งแต่เมื่อกันยายน 2559 และสิ้นสุดรับผลงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการจำนวน 10 เรื่อง ดังนี้คือ

1. แก้วร้าว
2. ความฝันของฉันทนา
3. เพียงลมหายใจให้ก้าวเดิน
4. เพราะฉันเป็นลูก ฉันจึงเป็นแม่
5 . ถนนแห่งความสุข
6. ลิขิตอิตถี
7. วางอิฐทีละก้อน
8. กระต่ายหมายจันทร์
9. มิตรภาพ รอยยิ้มและน้ำตา
10. ของขวัญจากฟ้า

และทางคณะผู้จัดงานฯ จะดำเนินการส่งต้นฉบับผลงานทั้ง 10 เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการรอบคัดเลือกผลงาน เพื่อให้ทำการพิจารณา และร่วมกันคัดเลือกต้นฉบับที่สามารถนำส่งไปยังคณะกรรมการรอบตัดสินได้ในลำดับต่อไป

Share: | View : 901