ผลงานที่ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 1 - 10

Chommanard Book Prize

27 พฤษภาคม 2563

ผลงานที่ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 1 - 10

       วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลากรูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง งานเขียนสารคดี และนวนิยาย นับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้อ่านให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริงที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันมากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชายก็ตาม อย่างไรก็ดี โลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิงจะมีรายละเอียดมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง  โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้น และดำเนินการสำเร็จต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 10 แล้วด้วยกัน 

 

 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 1

รอยวสันต์  

ผู้แต่ง : ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

เรื่องย่อ : เรื่องราวในอดีตของสี่สาวจีนโพ้นทะเล เข่ง เก๋ง โหว ไกว ที่อพยพเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพฯ เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทั้งสี่ได้เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านให้กับผู้มีฐานะ จนกระทั่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งต่างคนต่างแยกย้ายไปมีชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง เข่งและเก๋งยังอยู่ที่เมืองไทย ไกวไปอยู่ที่แคนาดา โหวไปอยู่ที่สิงคโปร์ เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีทั้งสี่คนก็อยู่ในวัยสูงอายุ และมีลูกมีหลานมากมายหลายคน วันหนึ่งทั้งสี่คนก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ความสนุกสนานและเรื่องเก่าๆ ในอดีตก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ผ่านการบอกเล่าของทั้งสี่คนให้คนรุ่นหลานฟัง และได้รับรู้ถึงมิตรภาพ ความรัก ความผูกพันที่ยังคงอยู่ในหัวใจของย่าทั้งสี่คน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม

 


 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 2

ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน   | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : ธนัดดา สว่างเดือน

เรื่องย่อ : เรื่องจริงของโสเภณีไทยคนหนึ่งที่ถูกความยากจนบีบบังคับให้จำต้องไปขายตัวแลกเงินในต่างแดน ก็ด้วยความหวังว่าครอบครัวจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการไปผจญชีวิตครั้งนี้ก็ทำให้ต้องเผชิญหน้ากับความสุข ความเศร้า ความเหงา ความรัก และบทพิสูจน์หลายอย่างที่ท้าทายความเป็นมนุษย์สำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ามกลางโลกที่โหดร้ายเหลือ ซึ่งผู้เขียนถ่ายทอดออกมาได้ด้วยลีลาชวนติดตาม ทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกรันทดท้อไปกับชีวิต แต่กลับเฝ้าลุ้นไปกับเรื่องราวแต่ละหน้า แต่ละตอนด้วยความอัศจรรย์ใจ

 

เด็กหญิงของเรา |  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                                                  

ผู้แต่ง : ชัญวลี ศรีสุโข

บรรณนิทัศน์ : พบกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของแพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข สูติ-นรีแพทย์ ผู้พบเห็นเหตุการณ์อันน่ารันทดที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงมาตลอด 20 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - 2553 ในฐานะแพทย์ผู้รักษาเด็กหญิงที่เคราะห์ร้ายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างเห็นภาพชัดเจน ที่หากใครได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็คงไม่สามารถาข่มความรู้สึกสังเวชใจเอาไว้ได้ เรื่องราวของเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้าย 13 ชีวิต ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใช้ศิลปะในการบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างแยบคาย ด้วยการอุปมาให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นดังดอกไม้แต่ละชนิด ที่มีรูปลักษณ์ สีสัน ธรรมชาติแตกต่างกันไป สวยงาม ยวนตา ล่อใจ และบอบช้ำได้ง่าย เช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงในสังคมซึ่งมีที่มาและชีวิตที่หลากหลาย แต่ทั้งหมดกลับต้องมาเผชิญกับชะตากรรมอันน่าสลดใจในรูปรอยเดียวกัน คือ การถูกทารุณกรรมทางเพศ แม้จะเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ แต่ก็ให้คำตอบเป็นภาพสะท้อนถึงความโหดร้ายที่คุกคามเด็กหญิงเหล่านี้มาโดยตลอด

 

แสงอรุณแห่งครอบครัว |  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                                      

ผู้แต่ง : พิมพ์สุภัค เลาะหะนะ (กาล-กัลยา) 

เรื่องย่อ : เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงอดีตภรรยานักการเมืองชื่อดังของคนไทยคนหนึ่ง  ที่หลังจากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้ว  ก็พบกับความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง  เนื่องจากสามีมีภรรยาน้อย  ซึ่งนั่นนำมาซึ่งการต่อสู้ทางจิตวิญญาณ  โดยฝ่ายหญิงต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นการบีบคั้นทางจิตใจ  ซึ่งถูกกระทำจากสามีนักการเมืองของเธอจนทำให้ปมนี้นั้นส่งผลเป็นความขัดแย้งไปถึงลูกทำให้ลูกเกลียดพ่อ  และคิดจะฆ่าพ่อของตนเอง  แต่เธอก็สามารถต่อสู้และเผชิญหน้ากับอุปสรรคมาได้ด้วยการใช้ธรรมะเป็นที่พึ่ง  จนในที่สุดปัญหาทุกอย่างก็สามารถคลี่คลายไปได้

 

 

 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 3

พฤกษามาตา | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

เรื่องย่อ : เขียนขึ้นจากประสบการณ์โดยตรง ด้วยหวังว่า...แม่ผู้มีชีวิตที่อัศจรรย์สร้างคุณูปการต่อโลก ประดุจต้นไม้เติบโต หยั่งรากลงลึก ยึดผืนดินมั่น ชูลำต้นกิ่งใบ สร้างร่มเงาให้โลกร่มเย็น เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน เป็นแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งทรัพยากร สร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสวยงาม สร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น แก่ทุกมวลชีวิต...ควรจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้คนเดินรอยตาม หรืออนุโมทนาในความดี ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ที่แม่ได้กระทำต่อลูกและต่อโลกฉันใด แม่ผู้มีชีวิตหล่นลงไปในเงามืดดำ จาก โลภ โกรธ หลง หรือ อื่นใด จากเงื่อนไขชีวิตที่บังคับ เฉกเช่นต้นไม้ที่ไม่อาจเติบโต เปราะบางหักง่าย จนอาจเกิดอันตรายแก่ผู้คนที่อาศัยร่มเงา...ก็ควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้งเป็นตัวอย่างที่สอนใจ ไม่ให้แม่คนอื่นๆ เดินตามรอยไปฉันนั้น
 

ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน  | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : สิริญรำไพ ประพันธุ์ทวี

เรื่องย่อ : บอกเล่าเรื่องราวความใฝ่ฝันความหวังการรอคอยการมุ่งแสวงหารวมถึงการคาดหวังของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินอีสานของประเทศไทยที่ต้องใช้ทั้งความอดกลั้นอดทนต่อสู้และให้กำลังใจตัวเองมากกว่าหลายคนบนโลกใบนี้ เส้นทางเดินชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหามีทุกข์มีสุขมีสมหวังและผิดหวังเปรียบเหมือนท่วงทำนองของดนตรีหลายชนิดผสมผสานกันไปมาทั้งลูกทุ่งลูกกรุงบลูส์แจ๊สเรกเก้จนถึงฮาร์ดคอร์พังค์ครบรสก็ว่าได้ มองแง่บวกก็อาจคิดได้ว่าเป็นความโชคดีของชีวิตหนึ่งที่ได้เต้นรำไปกับจังหวะของดนตรีหลายแบบหลายแนวมันไม่ซ้ำซากจำเจดีแล้วมันยังทำให้มีความตื่นเต้นเร้าใจพร้อมการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชีวิตและจิตวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากสิ่งเร้าต่างๆที่ก่อกวนอยู่รอบๆตัวเราทุกเมื่อเชื่อวัน หากก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลุดพ้นจากท่วงทำนองเหล่านั้นได้ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงพอ... "ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน" เสมือนเป็นบันทึกชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้เดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งร้ายทั้งดีมีหลายมุมที่น่าเรียนรู้สามารถหยิบบางส่วนหรืออาจจะหยิบมาทั้งหมดแล้วนำมาประกอบและปรับใช้ในชีวิตประจำวันประจำเดือนประจำปีกระทั่งประจำใจของตัวเองก็ได้ไม่ผิดกฎกติกาแต่ประการใด

 รางวัลชมนาดครั้งที่ 4

เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร 

เรื่องย่อ : เรื่องราวของแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2550 โดยฝ่ายโจทก์ได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า เธอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้คนไข้ถึงแก่ความตาย ตลอดการต่อสู้คดี เธอพยายามพิสูจน์ตนให้คู่กรณีและทุกคนได้เข้าใจข้อเท็จจริง โดยหวังว่าความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจในการทำหน้าที่จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นข้อกล่าวหาได้


สายรุ้งกลางเมือง  | รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1 

ผู้แต่ง :  นีรา

เรื่องย่อ : เรื่องราวของนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าอย่างพ่อที่ทำงานเพื่ออุดมการณ์ จนทำให้ลูกสาวห่างเหินและไม่เข้าใจพ่อ แต่เมื่อโตขึ้นเธอทำงานเป็นบล็อกเกอร์เขียนรีวิวสินค้าตามใบสั่ง ถึงแม้เธอไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแต่สิ่งที่ทำอยู่คือการหลอกลวงผู้อื่น เธอจึงมองย้อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้น และอ้อมกอดของพ่ออีกครั้ง สำหรับเธอครั้งนี้มันคงจะไม่สายเกินไป

 


 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 5 

ขังหญิง  | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : ธนัดดา สว่างเดือน 

เรื่องย่อ : เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานเป็นเวลากว่า 3 ปีเธอได้เรียนรู้สัจธรรมชีวิตจากการใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบที่รัดกุมท่ามกลางเพื่อนร่วมชะตากรรมอีก หลายร้อยชีวิตที่ต่างคนต่างก็ต้องต่อสู้ชีวิต และหาทางเอาตัวรอดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือแม้ กระทั่งเรื่องราวชีวิตคนรอบข้าง ก็ได้สร้างมุมมองความคิดเกี่ยวกับชีวิตจริงของมนุษย์แก่เธอได้เป็นอย่างดี ...ขังหญิง เล่มนี้ สะท้อนให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความยากลำบากของชีวิตผู้ต้องขังที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอา ตัวรอดอยู่ทุกเมื่อ แม้โลกหลังกำแพงนี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าหากวันหนึ่ง คุณทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งใจ หรือเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบก็ตาม ความผิดพลาดนั้นก็อาจทำให้คุณต้องก้าวเข้าสู่โลกมืดแห่งนี้ เป็นเดือน เป็นปี หรือร้ายที่สุด...อาจจะต้องอยู่ไปตลอดชีวิต


สองชีวิตหนึ่งใจ  | รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้แต่ง : พิศมัย ไชยสิทธิ์ นามปากกา ไหมพรม

เรื่องย่อ : เมื่อลูกที่เกิดมาด้วยความไม่ตั้งใจและความไม่พร้อม ซํ้าร้ายยังมีอาการ Autistic spectrum disorder (ADS) หรือที่เราเรียกว่า “ออทิสติก” หรือที่เราเรียกว่า “เด็กพิเศษ” ที่ทำให้หนูน้อยมีพัฒนาการบางอย่างช้ากว่า เด็กทั่วไป หลายครั้งที่ผู้เป็นแม่พยายามพาลูกของเธอไปรักษา บำบัด รวมทั้งความคิดที่จะนำไปฝากไว้กับญาติ แต่ความรักความผูกพันทางสายเลือดมิอาจพรากความเป็นแม่ลูกออกจากกันได้ แต่ก็เหมือนเคราะห์ซํ้ากรรมซัด เมื่อพ่อของหนูน้อยได้มีครอบครัวใหม่ ทำให้สองแม่ลูกต้องต่อสู้ชะตากรรมไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง สองชีวิตหนึ่งใจ จะพาผู้อ่านไปสัมผัสชีวิต ความคิดและพัฒนาการของเด็กพิการที่เติบโตมาด้วยความรัก ที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เรื่องราวชีวิตจริงที่ช่วยสร้างมุมมองดีๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการคนอื่นๆ ได้ก้าวข้าม ขีดจำกัดศักยภาพทางกายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์
 


 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 6

ความฝันของฉันทนา  | รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้แต่ง : จันทรา รัศมีทอง

เรื่องย่อ : ผลงานสารคดีที่เล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อทั้งๆ ที่ใจรักจะเรียนเพราะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เล่าเรียนตามวิถีของครอบครัวจีนที่ลูกสาวโดยเฉพาะลูกสาวคนโตมักจะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เรียนสูงๆ เธอต้องไปเป็น สาวโรงงานเย็บผ้าเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว วิถีของสาวโรงงานเย็บผ้าที่มีทั้งมิตรภาพและการแข่งขัน การเรียนรู้และการอยู่รอดถูกเล่าควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองไทย เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญหลายช่วงเวลานับตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ล้วนมี “ฉันทนา” หรือสาวผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านั้น เรื่องเล่าของปัจเจกบุคคลจึงสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองอย่างน่าสนใจ ผู้เขียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความพยายาม และความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ จากสาวโรงงานที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน ถึงแม้โชคชะตาจะไม่เป็นใจ แต่มีความบากบั่น มุมานะ ทำให้ความฝันของตนปรากฏเป็นจริง…ต้นไม้แห่งความตั้งใจในการทำดีของผู้เขียน จึงผลิดอก ออกผลและ พิสูจน์ให้เธอกลายเป็นนักเขียนได้สำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์และน่าชื่นชม
 


รางวัลชมนาดครั้งที่ 7

โลกคู่ขนาน   | รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1 

ผู้แต่ง : คณา คชา

เรื่องย่อ : เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ผู้คนในครอบครัวหมุนรอบจักรวาลของตัวเอง ขณะเดียวกันตัวเธอก็มีสถานะหลากหลาย นอกเหนือจากความเป็นแม่ เป็นภรรยา หลายๆ ครั้งเธอมองโลกในมุมที่ต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นเธอเลือกใช้จักรวาลใดเป็นตัวแทนของเธอ บางครั้งเป็นลูกสาว บางครั้งเป็นแม่ บางครั้งเป็นภรรยา บางครั้งเป็นเด็กใสซื่อคนหนึ่ง หรือบางครั้งก็เป็นคนแปลกหน้าของตัวเอง สารคดีเรื่องนี้สะท้อนความคิดของผู้หญิงคนหนึ่งที่มองโลกอย่างตรงไปตรงมา สอดแทรกแง่มุมที่ชวนให้คิด และมุมมองความคิดที่คาดไม่ถึงความงดงามของชีวิต  | รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 2 

ผู้แต่ง : แก้ว การะบุหนิง

เรื่องย่อ : สารคดีที่บอกเล่าอาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับชุมชน เผยแง่มุมที่หลายคนยังไม่เคยทราบ หรือเข้าใจผิดมาตลอด ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานของพยาบาลซึ่งมีหลากหลาย ไม่ได้มีแค่ฉีดยา ทำแผล หรือเดินตามคุณหมอ ซึ่งผู้เขียนได้เล่าไว้ค่อนข้างละเอียด ด้วยลีลาสำนวนที่เป็นกันเอง บางตอนอ่านไปแล้วก็แอบอมยิ้ม แอบทึ่ง และแอบลุ้นตาม ทั้งนี้ก็ไม่ลืมที่จะสอดแทรกเนื้อหาวิชาการลงไปด้วย เรียกได้ว่าครบครันทั้งสาระ ความสุข ความเศร้า และความงดงาม ที่อัดแน่นรวมอยู่ในสารคดีเรื่องนี้รางวัลชมนาดครั้งที่ 8
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล 

 

 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 9

รอยบาศ  | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : จันทรังสี (วิทิดา ดีทีเชอร์)  

เรื่องย่อ : นิรมล ต้องประสบเหตุเคราะห์ร้ายตายตั้งแต่ยังสาว เพราะถูกฆ่าชิงทรัพย์ระหว่างเดินทางไปหาแฟนหนุ่ม และโชคชะตาก็พาเธอย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงโบตั๋น ผู้เกิดมาพร้อมกับความอาภัพทุกอย่าง ไม่เคยมีใครเหลียวแล ทั้งยังต้องฝ่าฝันบททดสอบชีวิต ซึ่งแต่ละบททดสอบก็ได้นำเธอไปพบเบาะแสบางอย่างที่เชื่อมต่อถึงนิรมล จนในที่สุด โบตั๋นก็ได้พบว่าการกลับมาเกิดใหม่ของเธอนั้นมีภารกิจอยู่เบื้องหลัง

        

ไผ่ลายหยก   | รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1

ผู้แต่ง : ณัฏฐ์ธีรตา วิทิตวิญญูชน

เรื่องย่อ : เรื่องราวสะท้อนวัฒนธรรมประเพรณีของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนหรือชาวบาบ๋า ผ่านมุมมองชีวิตของ ศรีมณี เด็กสาวที่เกิดและเติบมาในครอบครัวยากจน ทั้งยังต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าแม่นั้นไม่เคยมอบความรักให้แก่เธอเลย คราวใดที่ศรีมณีทำผิดพลาดมักถูกแม่ทุบตีรุนแรงอยู่เสมอ กลายเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจที่สะสมอยู่ภายใน แม้แต่พ่อก็ล่วงลับจากไปตั้งแต่เธอยังไม่เกิด นี่คือชีวิตที่ศรีมณีต้องพบเจอและเธอต้องฝ่าฝันไปเฉกเช่นไผ่ลายหยกที่ลู่ลมยามเจอพายุร้ายและยืนหยัดได้ในวันฟ้ากระจ่าง

 

ผาชัน เสือแค้น และคืนหนึ่ง  | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้แต่ง : ดวงตา ศรีวุฒิวงศ์

เรื่องย่อ : ผู้โดยสารหลากเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์โดยสารขึ้นดอยไปด้วยกันบนรถกระบะ ปลายทางคือหมู่บ้านเสือแค้น ซึ่งมีตำนานเสือร้ายออกคร่าชีวิตผู้คนมายาวนานหลายสิบปี ทว่าระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถตกจากเขา โชคดีที่ทุกคนเอาชีวิตรอดออกมาได้ แต่ต้องรอความช่วยเหลือที่จะมาถึงในตอนเช้า ระหว่างนั้นทุกคนผลัดกันเล่าเรื่องราวสู่กันฟังเพื่อฆ่าเวลารอยามเช้า ทว่าในบรรดาเรื่องเล่าเหล่านั้นได้นำพวกเขาไปล่วงรู้ถึงความลับบางอย่างที่ไม่มีใครอยากเปิดเผย

 

 

รางวัลชมนาดครั้งที่ 10

หลง เงา รัก  | รางวัลชนะเลิศ

ผู้แต่ง : ชนินทร์ธรณ์ ชื่นโพธิ์กลาง

เรื่องย่อ : "หลง เงา รัก" จูงมือเราเข้าสู่โลกของ "เกรซ" ดำดิ่งสู่ความรู้สึกของการโหยหาความรัก จุดสมดุลย์ของชีวิต การเซ็ตเทิลดาวน์กับใครสักคน ผ่านชีวิตลุ่มๆ ตอนๆ การขึ้นสู่จุดสูงสุดอาชีพนางแบบ และกราฟขาลงที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก รวมถึงความสัมพันธ์แปลกประหลาดที่เกิดกับเพื่อนรักในวัยเด็ก มิตรภาพอันไม่รู้ที่มา แต่คงทนกว่าสิ่งใดในชีวิต รวมทั้งพูดถึงโรคบูลิเมีย (Bulimia Nervosa) ซึ่งนับเป็นอีกประเด็นร่วมสมัยของผู้หญิง ความไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเอง ความกังวล ความรู้สึกผิดต่อการกิน ถือเป็นปัญหาสากลของผู้หญิง ทุกวันนี้ มันแทรกซึมอยู่ในเราโดยที่ไม่รู้ตัว

 

ปล่อย  | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้แต่ง : กชกร ชิณะวงศ์

เรื่องย่อ : "ทอฝัน" หญิงสาวผู้สดใสร่าเริง มีพรสวรรค์ด้านดนตรี เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง แต่แล้ว วันหนึ่งชีวิตก็หักเห ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตครั้งแล้วครั้ง ทําให้เธอต้องจมอยู่กับความหมอง เศร้า ความร่าเริงสดใสที่มีได้หายไป เธอแบกกีตาร์ตัวเก่งไปพร้อมกับความเจ็บปวดในใจ มุ่งเดินทางไปยังดอย ที่ไกลแสนไกล หวังจะให้ปลายทางแห่งใหม่จะช่วยเยียวยาจิตใจที่แตกสลาย ทอฝันได้พบกับเพื่อนใหม่ ที่ชักนํา ให้เธอได้ทํางานเป็นครูอาสาในฐานะครูสอนดนตรี โรงเรียนบนดอยแห่งนี้กับเหล่าเด็กๆ น่ารักน่าชังและ ใสซื่อ เสียงเพลงและดนตรีทําให้ทอฝันได้ค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อไป

 

รอยเท้าบนกลีบดอกไม้  | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้แต่ง : อารีนา สังสนา

เรื่องย่อ : "อินถวา" เด็กสาวช่างฝันจากบ้านนาแดนอีสาน มีความใฝ่ฝันที่จะตกหลุมรักใครสักคน เรียนจบ มหาวิทยาลัย หน้าที่การงานมั่นคง มีครอบครัวเล็กๆ แต่อบอุ่น มีสามีที่รักครอบครัว มีลูกสาวและลูกชายวิ่ง เล่นในบ้าน แต่ความยากจนได้ดึงเธอกลับมาสู่โลกความเป็นจริง เมื่อเรียนจบมัธยมปลาย อินถวาต้องเข้า กรุงเทพฯ ไปเป็นสาวโรงงาน หาเงินส่งตัวเองและน้องชายเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง แต่โชคชะตาก็ได้ ทําให้เธอได้สมหวังและผิดหวังกับรักแรกในชีวิต ความเจ็บช้ําจากความรักครั้งนี้กลายเป็นบาดแผลใหญ่ในชีวิต ทําให้เข็มทิศในชีวิตของเธอรวนเร นําพาตัวเธอไปสู่ความชอกช้ําซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่มีวันจบสิ้น

 

หาซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์

• Website : http://bookonline.praphansarn.com
• Fanpage : m.me/praphansarn
• LINE : @praphansarn คลิกลิงค์ line.me/ti/p/%40krx7353s
• Shopee : shopee.co.th/praphansarn
• Lazada : lazada.co.th/shop/praphansarn
• Thaibookfair : thaibookfair.com/seller/praphansarn


E-BOOK : https://bit.ly/3kTtUpx

 

 

Share: | View : 3,627