ธนาคารกรุงเทพ ใจดีทุ่ม 8 ล้าน มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด 400 โรงเรียน : ชุด เปิดโลกวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน

ธนาคารกรุงเทพ ใจดีทุ่ม 8 ล้าน มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด 400 โรงเรียน

      ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการศึกษาของเยาวชนไทยมาโดยตลอด ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งใจจัดโครงการ “ธนาคารกรุงเทพ มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุด” โดยร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดทำหนังสือ “เปิดโลกวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน” ซึ่งเป็นหนังสือสองภาษา (Bilingual) ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติโดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบหนังสือดังกล่าว จากนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางความสนใจของแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดที่เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นที่ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม)

 

      สำหรับเนื้อหาในหนังสือ "เปิดโลกวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน” นี้ กล่าวถึงช่วงชีวิตวัยเด็กและการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกคนสำคัญ รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์หรือมุมมองในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เด็กและเยาวชนของไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดแห่งการค้นคว้า เปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ในศาสตร์ที่ตนเองต้องการ

 

     โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความปรารถนาที่จะบริจาคหนังสือคุณภาพที่ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นี้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 400 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนประชารัฐในความดูแลของธนาคารกรุงเทพ 217 แห่ง, โรงเรียนที่ธนาคารกรุงเทพสร้างอาคารเรียน 26 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 157 แห่ง มูลค่าแห่งละ 20,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 8,000,000 บาท เพื่อเป็นการถ่ายทอดเจตนารมย์ที่ดีและยืนยันความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการอ่านแก่เยาวชนต่อไป

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ